János 17:20-26

Sógor Árpád: János 17:20-26 . Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet | 2020 May 21 | 11:15.