Ünnepi szimpózium a KPTI fennállásának 120 éves évfordulója alkalmából

Ünnepi szimpózium a KPTI fennállásának 120 éves évfordulója alkalmából. Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet | 2015 Oct 14 | 10:00.

A kolozsvári egyetem megnyitása (1872) után egyházi mozgalom indult azért, hogy Kolozsvárra helyezzék a teológiai képzést is. Szász Domokos püspök (1885-1899) támogatta a tervet, amely az ő kormányzása alatt meg is valósult. A kolozsvári Trencsin tér északi oldalán vásárolt telken felépítették, majd 1895 őszén megnyitották az Erdélyi Evangélikus-Református Egyházkerület Theologiai Fakultását.

Program

10:00-10:30 | Megnyitó

 • Kiss Jenő: Kezdő áhítat
 • Rezi Elek: A rektor megnyitó beszéde
 • Az Intézet vegyeskarának előadása

10:30-13:15 | A tudományos ülésszak előadásai

 • Buzogány Dezső: A református Panteon
 • Kovács Sándor: Unitárius lelkészképzés Kolozsváron
 • Benkő Timea: Zenei élet a Kolozsvári Protestáns Teológián
 • Sipos Gábor: A Teológiai Fakultás épületéről és használatáról
 • Ősz Sándor Előd: Egy beiratkozási anyakönyv tanulságai. A Kolozsvári Teológia hallgatói 1895-1948 között
 • Kolumbán Vilmos József: A Kolozsvári Protestáns Teológia jelentősége a közegyházban

13:30-14:00 | Az intézetről készült kisfilm megtekintése

16:00-17:30 | A könyvtár bemutatása

 • A 120 éves könyvtárat bemutatja Kurta József-Tibor
 • Monok István, az MTA doktora bemutatja: Kurta József-Tibor: A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet régi állománya. I. kötetét
 • Bak Ágnes: A könyvtár CORVINA online katalógusa
 • Balogh Csaba: Digitalizálási projekt a KPTI könyvtárában

18:00-18:30 | A tiszteletbeli címek okleveleinek átadása

 • Tiszteletbeli professzorok: DSc Dr. Gaál Botond és Dr. Herczeg Pál
 • A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet barátja: Willem van den Brink

18:30-19:30 | A laudáltak előadásai

 • Dr. Herczeg Pál: A keresztségről az 1 Péter 3,18–24 alapján
 • DSc Dr. Gaál Botond: A teológia mint „fölfelé nyitott” hittudomány
 • Willem van den Brink: De leiding van de Here in mijn leven

19:30-20:00 | A 25 éves KPTI vegyeskarának műsora

 • Az Intézet vegyeskarának ünnepi műsorát Benkő Timea vezényli.Az ünnepi rendezvény állófogadással zárul az Intézet konviktusán.

Esemény előadásai

Az előadások címeire kattintva további összefoglalót is találhat azok tartalmáról.

Kapcsolódó képgaléria

A tiszteletbeli oklevelek címzettjei
A tiszteletbeli oklevelek címzettjei
Fogadják a vendégeket
Fogadják a vendégeket
Herczeg Pál átveszi a tiszteletbeli professzori oklevelet
Herczeg Pál átveszi a tiszteletbeli professzori oklevelet
Kiss Jenő kezdő áhítata
Kiss Jenő kezdő áhítata
Gaál Botond átveszi a tiszteletbeli professzori oklevelet
Gaál Botond átveszi a tiszteletbeli professzori oklevelet
Kiss Jenő Ézsaiás 33-ból hirdeti az igét
Kiss Jenő Ézsaiás 33-ból hirdeti az igét
Willem van den Brink átveszi az intézet barátja oklevelet
Willem van den Brink átveszi az intézet barátja oklevelet
Rezi Elek rektor megnyitja az emlékünnepet
Rezi Elek rektor megnyitja az emlékünnepet
Megtelt díszterem követi a megnyitó beszédet
Megtelt díszterem követi a megnyitó beszédet
Herczeg Pál előadása a keresztségről Péter apostol első levelében
Herczeg Pál előadása a keresztségről Péter apostol első levelében