Gyakornokok továbbképző tanfolyama (2016/2)

Balogh Csaba: Gyakornokok továbbképző tanfolyama (2016/2). Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet | 2016 Nov 14 | 10:00 - Nov 18 | 15:00.