Egyház és hitvallás. Továbbképző lelkipásztorok számára - 2018. november 5-9

A KPTI tanárai: Egyház és hitvallás. Továbbképző lelkipásztorok számára - 2018. november 5-9. Kolozsvár: Bethlen Kata Diakóniai Központ | 2018 Nov 05 | 16:00 - Nov 09 | 15:00.

„Ha tehát száddal úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz” – mondja Pál apostol (Róma 10,9). Bibliai szövegek sokasága tanúsítja, hogy ebben a bibliai kultúrkörben a személyes hit soha nem volt magánügy. Ennek megvallása, nyilvánosság előtti felvállalása az Istennel kapcsolatba kerülő ember számára nem csupán lehetőség, hanem mindenkori kötelesség is. Történeti perspektívában szemlélve azt látjuk, hogy hitvallás tartalma időről-időre, különböző tényezők figyelembe vételével változott ugyan, viszont a hit nyilvános megvallásának a ténye, mint a hívő ember önazonosságának, hovatartozásának az explicit megjelenítése minden korban jelen volt. Az egyház történetében a hitvallások úgy állnak, mint valami mérföldkövek az Istennel együtt megtett út mentén. Egyszerre mutatnak visszafelé, az eddig megtett útra, és jelzik azt is, hogy a cél még odébb van. A hitvallás nem a célba ért hívő közösség kánonja, hanem az úton levő szentek útjelzője. Egyszerre jelzik az utat annak, aki azon jár, és szolgálnak intő jelül ott, ahol valaki eltért a kijelölt, közös ösvénytől.

A világban az Isten útját kereső egyház számára fontos újra és újra számba venni ezeket a mérföldköveket, és fontos újakat állítani a következő nemzedéknek. A Protestáns Teológiai Intézet által szervezett továbbképző célja az, hogy a teológia különböző szakterületei mentén egy-egy átfogó, szintézisszerű előadás keretében, vagy konkrét példákon, mélyfúrásokon keresztül állítsa az egyházat szolgáló lelkipásztori közösség elé a hitvallás kérdésének a fontosságát. Az előadások, szemináriumok visszatekintenek korábbi bibliai, óegyházi, reformátori példákra, anélkül azonban hogy szem elől tévesztenék a mai egyház összefüggésében a hit megvallásának égető, gyakorlati megoldásra váró kérdéseit és problémáit is.

Program

2018/11/05 hétfő

Időpont Felelős Esemény
16:00
 • Papp György
A hit megvallásának terminológiája a Bibliában és az óegyházi teológiai iratokban
18:00
 • Kató Szabolcs Ferencz
„Ismertesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal is.” Továbbított hit a Deuteronómiumban

2018/11/06 kedd

Időpont Felelős Esemény
09:00
 • Kiss Jenő
A hitvallás igazsága és az élet valósága
11:00
 • Somfalvi Edit
Hitvallás a liturgiában
15:00
 • Kállay Dezső
Gyülekezeti hitvallás, teológia és igehirdetés az Újszövetség irataiban
17:00
 • Buzogány Dezső
A Második Helvét Hitvallás az erdélyi zsinatokon a 17–18. században

2018/11/07 szerda

Időpont Felelős Esemény
09:00
 • Visky Sándor Béla
A II. Helvét Hitvallás egyik különlegessége: Szűz Mária személyének reformátori értelmezése és ennek aktuális vonatkozásai
11:00
 • Kolumbán Vilmos
Hitvallás és eretnekség a 18. században
15:00
 • Balogh Csaba
„…ha valaki Isten igéjéből jobbra tanítana…” A hitvallás mint hermeneutikai kulcs a Szentírás értelmezéséhez

2018/11/08 csütörtök

Időpont Felelős Esemény
09:00
 • Kiss Jenő
Személyiségspecifikus krédó
11:00
 • Horváth Levente
Hitvallásunk és a kommunális missziói modell
15:00
 • Horváth Levente
Hitvallásunk és az úgynevezett missziói spiritualitás összefüggései
17:00
 • Benkő Timea
Énekelt hitvallás. Hitvallási tartalmak énekeinkben

2018/11/09 péntek

Időpont Felelős Esemény
09:00
 • Visky Sándor Béla
Alkalmas-e a Heidelbergi Káté arra, hogy egy mai fiatal mai hitvallástételre való felkészítésének alapanyagául szolgáljon?
11:00
 • Somfalvi Edit
Merre tovább, konfirmáció? Hitvallástétel általi elköteleződés és életkori kérdések teológiai, lélektani és pedagógiai szempontból