Vallástörténet I

A tárgy célja nem több mint bevezetés néhány jelentős vallás történetébe, születésének, tanítása fejlődésének, mai állapotának világába, azért hogy az eljövendő lelkészek képesek legyenek eligazodni az ókori kultúrák és a világvallások területein.
A cél érdekében a „primitív” vallási formák jellemzése után a termékeny félhold illetve az ókor néhány nagy kultúráját vizsgáljuk, majd pedig azokkal a vallási rendszerekkel foglalkozunk, amelyeket általában 'világvallások' néven szoktunk emlegetni.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A kurzusok és szemináriumok során a hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy megismerjék/megértsék az egyes vallások tér- és időbelibeli kiterjedését, fejlődésvonalát, kultusz-gyakorlatát, erkölcsi tanításait, túlvilággal kapcsolatos nézeteit, valamint a legfontosabb kapcsolódó mítoszokat.

Általános kompetenciák

A vallási jelenségek vizsgálata, a hitek, hiedelmek elemzése egy-egy kultúra megértésének kulcsa lehet.

Óraszerkezet

 1. Alapfogalmak; a vallás térben, időben, a történelemben

  Olvasmány:

  • Hahn István: Istenek és népek, 13-33 (21)
 2. Ősvallások, törzsi vallások, 'primitív' vallási formák

  Olvasmány:

  • Hahn István: Istenek és népek, 34-67 (33)
  • Horváth Pál: Vallásismeret, 9-35 (26)
 3. Az ókori Egyiptomi vallásai

  Olvasmány:

  • Erdő János: Vallástörténelem, 23-28 (6)
  • Hahn István: Istenek és népek, 71-84 (14)
 4. Mezopotámiai vallások

  Olvasmány:

  • Hahn István: Istenek és népek, 84-95 (12)
  • Erdő János: Vallástörténelem, 29-35 (7)
 5. Mezopotámia irodalmai (summér, akkád)

  Olvasmány:

  • Komoróczi Géza: Gilgames. Agyagtáblák üzenete, 88-196 (109)
 6. Az Olümposz alatt I.

  Olvasmány:

  • Erdő János: Vallástörténelem, 36-44 (9)
  • Hahn István: Istenek és népek, 173-181 (9)
 7. Az Olümposz alatt II. A homéroszi eposzok

  Olvasmány:

  • Hahn István: Istenek és népek, 183-210 (28)
  • Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 198-239 (42)
 8. Állam és vallás Rómában

  Olvasmány:

  • Erdő János: Vallástörténelem, 47-53 (7)
  • Hahn István: Istenek és népek, 210-221 (12)
 9. A kelták és germánok vallása

  Olvasmány:

  • Erdő János: Vallástörténelem, 61-65 (5)
  • Hahn István: Istenek és népek, 157-171 (15)
  • N. N.: Mitológiai ÁBÉCÉ, 200-218 (19)
 10. Közép- és Dél-Amerika prekolumbián vallásai

  Olvasmány:

  • Erdő János: Vallástörténelem, 54-60 (7)
  • Hunyadi László: A világ vallásföldrajza, 73-76 (4)
  • N. N.: Mitológiai ÁBÉCÉ, 62-90 (29)
 11. Az ókori Irán vallásai

  Olvasmány:

  • Hahn István: Istenek és népek, 115-125 (11)
  • Erdő János: Vallástörténelem, 69-79 (11)
 12. Irodalom az ókori Iránban

  Olvasmány:

  • N. N.: Mitológiai ÁBÉCÉ, 178-183 (6)
 13. India vallásos világa, irodalma. Védák, eposzok, mesék I.

  Olvasmány:

  • Hahn István: Istenek és népek, 125-132 (8)
  • Hunyadi László: A világ vallásföldrajza, 291-294 (4)
  • Pál József: Világirodalom, 41-44 (4)
 14. India vallásos világa II.

  Olvasmány:

  • Hahn István: Istenek és népek, 132-139 (8)
  • N. N.: Mitológiai ÁBÉCÉ, 269-290 (22)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 25 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 20 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 25 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 5 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 75 óra/szemeszter.
 • Összesen: 103 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

Az óralátogatás feltétele a vizsgára való állásnak. Az elvállalt vitaindító szemináriumok megtartása kötelező és a vizsgajegy 40%.

Bibliográfia

Könyv