Bevezetés a lelkigondozásba

Egyén lelkigondozása

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Egyén lelkigondozása

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 148
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 100
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 20
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 120

Vizsgáztatás

Szóbeli

Bibliográfia

Könyv