Homiletikai gyakorlat I

A gyakorló teológiai hallgató megismerkedik a gyülekezeti igehirdetés különböző formáival és betekintést nyer azok jellegzetes szerepébe, dinamikájába és a közöttük lévő összefüggésekbe. Alkalmazza az elsajátított homiletikai és írásmagyarázati elméleteket; begyakorolja és megerősíti írásmagyarázati és homiletikai kompetenciáit; gyakorolja a tapasztalat-alapú személyes és irányított tanulást, és beépíti ezt a tanulási formát a szolgálatába.

Ennek érdekében részt vesz azokon az igehirdetési alkalmakon, amelyeken a mentor prédikál, reflektál azokra (megfogalmazza a tanultakat) és a megfogalmazódott kérdéseket megbeszéli a mentorával. Rendszeresen és módszeresen készül azokra az istentiszteletekre, amelyeken ő prédikál, követve az elsajátított homiletikai elméletet és módszertant; ha szükség van rá, akkor kiigazítja az előkészületeket a szaktanár útmutatásai szerint; igehirdetéseire minden alkalommal reflektál tapasztalatai és a visszajelzések alapján; írásban reflektál a vizsgaistentisztelet bemutatására.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A gyakorló teológus fejleszti és megerősíti a sajátos igehirdetői kompetenciákat. Ebben segíti őt az igehirdetés gyakorlása valós gyülekezeti közegben, valamint a mentori kíséret. A gyakorló teológus fejleszti és megerősíti a kritikus és konstruktív reflektálást. Ebben segítik őt a személyes elmélkedés az előkészületről, a gyülekezet és a mentor visszajelzése, valamint a szaktanár visszajelzései

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
4 óra/hét 0 0 4
56 óra/szemeszter 0 0 56
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 160
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 0
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 80
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 20
Személyre szabott konzultáció 4
Szorgalmi idő összesen 104

Vizsgáztatás

A hallató érdemjegyet kap a vizsgaistentisztelet előkészítése, a videofelvételen bemutatott istentisztelet, az írott reflexió és az előkészület esetleges kiigazítása alapján. Az érdemjegy csak akkor ítélhető oda, ha a hallgató dokumentálta a gyülekezetben végzett szolgálatait (feltöltötte az előkészületeket a Studium megfelelő felületére), és reflektált azokra.