Homiletikai gyakorlat II

A gyakorló teológiai hallgató elmélyed a gyülekezeti igehirdetés különböző formáiban, azok szerepében, dinamikájában és a közöttük lévő összefüggésekben. Alkalmazza a korábban elsajátított írásmagyarázati és homiletikai elméleteket, begyakorolja és megerősíti az írásmagyarázati és homiletikai kompetenciáit; gyakorolja a tapasztalat-alapú személyes és irányított tanulást, és beépíti ezt a tanulási formát a szolgálatába.

Ennek érdekében részt vesz azokon az istentiszteleteken, amelyeken a mentor prédikál, reflektál azokra (megfogalmazza a tanultakat), a megfogalmazódott kérdéseket pedig megbeszéli a mentorával. Azokra az istentiszteletekre, amelyeken ő maga prédikál, rendszeresen és módszeresen készül az elsajátított homiletikai elmélet és módszertan szerint; ha szükség van rá, akkor kiigazítja az előkészületeket a szaktanár útmutatásait követve; igehirdetéseire minden alkalommal reflektál a saját tapasztalatai és a visszajelzések alapján.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A gyakorló teológus fejleszti és megerősíti a sajátos igehirdetői kompetenciákat. Ebben segíti őt az igehirdetés gyakorlása valós gyülekezeti közegben, valamint a mentori kíséret. A gyakorló teológus fejleszti és megerősíti a kritikus és konstruktív reflektálást. Ebben segítik őt a személyes elmélkedés az előkészületről, a gyülekezet és a mentor visszajelzése, valamint a szaktanár visszajelzései.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
4 óra/hét 0 0 4
56 óra/szemeszter 0 0 56
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 150
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 0
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 80
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 10
Személyre szabott konzultáció 4
Szorgalmi idő összesen 94

Vizsgáztatás

A hallgató érdemjegyet kap az istentiszteletek előkészítése és az előkészületek kiigazítása alapján. Az érdemjegy csak akkor ítélhető oda, ha a hallgató dokumentálta a gyülekezetben végzett szolgálatait (feltöltötte az előkészületeket a Studium megfelelő felületére), és reflektált azokra.