Homiletikai egzegézis

A hallgató szemináriumi dolgozat formájában előkészít egy istentisztelet. Az előkészületnek tartalmaznia kell minden egyes lépést és követnie kell a tanult módszert.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A gyülekezeti helyzet homiletikai jelentőségének felismerése és leírása; A bibliai szöveg homiletikai, vagyis prédikációra néző magyarázása; A megtalált bibliai üzenet pontos megfogalmazása és alkalmazása; Prédikációvázlat és és prédikáció megírása; Az istentisztelet egészének előkészítése. Reflektálás az előkészületre.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 1 1 0
28 óra/szemeszter 14 14 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 112
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 0
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 20
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 60
Személyre szabott konzultáció 4
Szorgalmi idő összesen 84

Vizsgáztatás

A szaktanár értékeli az írásos előkészületet.