Lelkigondozói gyakorlat II

A gyakorló teológus tanulja a kapcsolatteremtést és a bizalomépítést, illetve a kapcsolat és a bizalom fenntartását; lelkigondozóként segít egy-egy bajba jutott embernek vagy családnak; alkalmazza a már elsajátított pojmenikai ismereteket, begyakorolja és megerősíti a szakmai és személyes lelkigondozói kompetenciákat; gyakorolja a tapasztalat-alapú személyes és irányított tanulást, és beépíti ezt a tanulási formát a szolgálatába.
A gyakorló teológiai hallgató ennek érdekében:
1) megkeresi a bajba jutott embert vagy családot, hogy lelkigondozói beszélgetés során segítsen neki; a beszélgetés során felépíti és fenntartja a lelkigondozói kapcsolatot, feltérképezi a bajt, végiggondolja a lehetséges intervenciókat és alkalmazza azokat, követi a lelkigondozói beszélgetés dinamikáját;
2) a látogatásról jegyzőkönyvet készít, követve a jegyzőkönyvírás szabályait;
3) írásban reflektál a látogatásra és a jegyzőkönyvre;
4) a jegyzőkönyvet és a reflexiót megküldi a szaktanárnak, majd írásban reflektál a szaktanár észrevételeire.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A bizalomépítéssel és a kapcsolatteremtéssel,valamint a krízis-lelkigondozással kapcsolatos sajátos kompetenciák megszilárdítása. Ebben segítség a mentor és a szaktanár

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
4 óra/hét 0 0 4
56 óra/szemeszter 0 0 56
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 160
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 0
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 80
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 20
Személyre szabott konzultáció 4
Szorgalmi idő összesen 104

Vizsgáztatás

A hallgató érdemjegyet kap a jegyzőkönyv, valamint az első és a második reflexió alapján.