Bevezető információk a héber nyelvről, írás-olvasási technikák elkezdése

- követelmények ismertetése
- bevezető megjegyzések a héber nyelvről
- 14 héber betű + a velük képezhető legfontosabb szavak olvasási gyakorlatként

Olvasmány: