Névmási személyragok. Prepozíciók: bö, kö, lö, et. Szókincsfejlesztés bibliai szövegek segítségével.

Olvasmány: