Erős igék: perfectum. Szókincsfejlesztés bibliai szövegek segítségével.

Olvasmány: