Erős igék: infinitivus, participium. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

Olvasmány: