Tantárgyak

Kató Szabolcs Ferencz · Kredit 4 · Szem 1 · Őszi

A kurzus bevezetést nyújt az Ószövetség gyűjteményének (kánon) kialakulásába, valamint Mózes öt könyvének tartalmi áttekintését adja.

Kató Szabolcs Ferencz · Kredit 4 · Szem 2 · Tavaszi

Az Ószövetségi bevezetés II kurzus célja a történeti könyveinek, az ószövetség költészeti irodalmának és bölcsességirodalmának áttekintése.

Kató Szabolcs Ferencz, Balogh Csaba · Kredit 4 · Szem 3 · Őszi

A négy féléves kurzus harmadik egységében az előző félévek ismereteire alapozva az egyes ószövetségi könyvek irodalomtörténeti fejlődése és azok történelmi kontextusa kerül a középpontba. Ebben a félévben a Tóra kialakulásának problémái kerülnek terítékre.