Megújulás. Visszatekintés rektori szolgálatom tíz esztendejére a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben

Rezi Elek: Megújulás. Visszatekintés rektori szolgálatom tíz esztendejére a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2017. 263 old.