A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált cikkek és recenziók

2013

 1. Czire Szabolcs: Anyatejjel, apanyelvvel. In: Szabadság (2013), 3
 2. Czire Szabolcs: Együttérző képzelet. In: Szabadság (2013), 3
 3. Czire Szabolcs: És mégis.... In: Szabadság (2013), 5
 4. Rezi Elek: 150 éves a Ferencz József-féle Unitárius Káté. In: Unitárius Kalendárium (2013), 98-102

2012

 1. Adorjáni Zoltán: Tőkés István: IGE-hirdetés című könyvének bemutatója. In: Református Szemle 105 (2012), 217-224
 2. Adorjáni Zoltán: Eszenyeiné Széles Mária: Kezdetben. Az őstörténetek teológiája. In: Református Szemle 105 (2012), 533-537
 3. Kiss Jenő: Walter Brueggemann ószövetségi teológiája. In: Református Szemle 105 (2012), 540-542
 4. Adorjáni Zoltán: D. dr. Dávid Gyula irodalmi munkássága. In: Református Szemle 105 (2012), 617-623
 5. Adorjáni Zoltán: Dr. Geréb Pál irodalmi munkássága. In: Református Szemle 105 (2012), 627-630
 6. Adorjáni Zoltán: Coetus Theologorum, Sárospatak, 2012. július 24-27. In: Református Szemle 105 (2012), 631-632
 7. Kállay Dezső: Juhász Tamás életrajza. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 383-386
 8. Kállay Dezső: Juhász Tamás irodalmi munkássága. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 387-391
 9. Adorjáni Zoltán: János első levele 2,1–11. In: Igazság és élet (Lectio continua) 6 (2012), 1-6
 10. Adorjáni Zoltán: János első levele 2,18–29. In: Igazság és élet (Lectio continua) 6 (2012), 1-9
 11. Rezi Elek: Példamutató élet az unitarizmus szolgálatában. 100 éve született Erdő János. In: Unitárius Kalendárium (Kolozsvár: Magyar Unitárius Egyház 2012), 97-101
 12. Czire Szabolcs: Géházi, a corrupt “szentember”. In: Unitárius Közlöny (2012), 0-0
 13. Czire Szabolcs: A Biblia mint szerepkínálatok gyűjteménye. Ámósz, a paraszt-próféta. In: Unitárius Közlöny (2012), 10-11
 14. Czire Szabolcs: Sámson, a “csak még az egyszer” ember. In: Unitárius Közlöny (2012), 12-13
 15. Czire Szabolcs: Zakariás, az előfutár előfutára. In: Unitárius Közlöny (2012), 12-13
 16. Kiss Jenő: Revieuw of Sweeeny, Martin A.: The Prophetic Literature. In: Orientalische Literaturzeitung 2012 (2012), 174-177
 17. Benkő Timea: „Magasztalja lelkem az Urat”- Mária hálaadó éneke, a Magnifikat. In: Evangélikus Harangszó (2012), 12-13
 18. Benkő Timea: Evangélikus lelkészképzés a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. In: Evangélikus Harangszó (2012), 15
 19. Benkő Timea: Az énekeskönyv- a reformáció ajándéka. In: Evangélikus Harangszó (2012), 16-17
 20. Benkő Timea: Luther és a zene. In: Evangélikus Harangszó (2012), 18
 21. Kolumbán Vilmos József: Az Ige teológusa - 125 éve született Imre Lajos. In: Erdélyi református kalendárium 2013 (2012), 53-56
 22. Kolumbán Vilmos József: Dogmatikus, filozófus, szerkesztő - 125 éve született Tavaszy Sándor. In: Erdélyi református kalendárium 2013 (2012), 57-59
 23. Kolumbán Vilmos József: Protestáns Teológiai Intézet. In: A Kolozsvári Református Egyházmegye templomai (2012), 83-83

2011

 1. Adorjáni Zoltán: Keresztény Szó, XII. évf. 2011/3. In: Református Szemle 104 (2011), 222
 2. Adorjáni Zoltán: 150 éves a Keresztény Magvető. In: Református Szemle 104 (2011), 223-225
 3. Adorjáni Zoltán: 375 éves az öreg graduál. In: Református Szemle 104 (2011), 347-348
 4. Benkő Timea: Témafelvezető – Öreg Graduál Konferencia, Kolozsvár, 2011. április 7-9. In: Református Szemle 104 (2011), 354-355
 5. Benkő Timea, Kiss Jenő: Konferencia kiértékelése. Öreg Graduál Konferencia, Kolozsvár, 2011. április 7-9. In: Református Szemle 104 (2011), 565-568
 6. Adorjáni Zoltán: Coetus Theologorum, Budapest, 2011. In: Református Szemle 104 (2011), 771-774
 7. Adorjáni Zoltán: Dr. Geréb Zsolt életrajza. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 427-429
 8. Adorjáni Zoltán: Dr. Geréb Zsolt publikációi. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 431-436
 9. Rezi Elek: A kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium laudációja. In: Keresztény Magvető 117 (2011), 379-381
 10. Rezi Elek: "A tudás és az élő hit iskolája." A Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium. In: Nyelvünk és Kultúránk. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi folyóirata 166 (2011), 102-103
 11. Visky Sándor Béla: Békesség a darázsfészekben. In: Igehirdető (2011), 38-42
 12. Balogh Csaba: Jeremiás 29,20-32. In: Igazság és élet (Lectio continua) (2011), 1-2
 13. Balogh Csaba: Jeremiás 28. In: Igazság és élet (Lectio continua) (2011), 1-2

Oldalak