A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált cikkek és recenziók

2006

 1. Adorjáni Zoltán: Párbeszéd. In: Református Család (2006), 19
 2. Adorjáni Zoltán, Papp György: Tőkés István megjelent munkái. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkötet Tőkés István kilencvenedik születésnapjára (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 665-671
 3. Visky Sándor Béla: Előszó. In: Mihály Krisztina (szerk.) Victor János: Csendes percek (Kolozsvár: Koinónia 2006), 5-6

2005

 1. Adorjáni Zoltán: Kiállítás. Holland - magyar kapcsolatok a 17-18. században. In: Református Szemle (2005), 117
 2. Adorjáni Zoltán: A therapeuták kontemplatív kegyessége című doktori értkezés rövid bemutatása. In: Református Szemle 98 (2005), 246-252
 3. Adorjáni Zoltán: Zsók Béla: Az andrásfalvi reformátusok két évszázada. In: Református Szemle 98 (2005), 425-428
 4. Adorjáni Zoltán: Megjelent a Collegium Doctorum első száma. In: Református Szemle 98 (2005), 467-469
 5. Kolumbán Vilmos József: Backamadarasi Kiss Gergely élete és munkássága különös tekintettel ágendájára. In: Református Szemle (2005), 485-489
 6. Adorjáni Zoltán: Coetus Theologorum, Budapest, 2005. július 25-30. In: Református Szemle 98 (2005), 569-576
 7. Adorjáni Zoltán: A szenvedéstörténet. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, 2005. szeptember 4-7. In: Református Szemle 98 (2005), 577-589
 8. Adorjáni Zoltán: Miről beszélünk? THÉMA Tanulmányi Napok. In: Református Szemle 98 (2005), 731-732
 9. Adorjáni Zoltán: 30 éves az új fordítású protestáns Biblia. 2005. nov. 7-8. In: Református Szemle 98 (2005), 735-738
 10. Adorjáni Zoltán: 15 éves a kolozsvári református egyházi rádiószolgálat. In: Református Szemle 98 (2005), 740-743
 11. Adorjáni Zoltán: József és Aszeneth apokrif története. In: Keresztény Szó 16 (2005), 15-17
 12. Balogh Csaba: Időszerűtlen gondolatok Reformáció ünnepére. In: A Farkas utcai Harang (2005), 2
 13. Benkő Timea: A böjt régen és ma. In: Evangélikus Harangszó (2005), 3-4

2004

 1. Adorjáni Zoltán: Coetus Theologorum - Komárom, 2004. július 26-31. In: Református Szemle 97 (2004), 429-430
 2. Adorjáni Zoltán: A tizenharmadik Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. 2004. augusztus 29 - szeptember 1. In: Református Szemle 97 (2004), 441-444
 3. Adorjáni Zoltán, Jakabffy Tamás: Emlékünnepség Heltai Gáspár halálának 430. évfodulójára. Kolozsvár, 2004. október 16. In: Református Szemle 97 (2004), 533-534
 4. Kállay Dezső: Geréb Zsolt: A Tesszalonikabeliekhez írott levelek magyarázata. In: Az Út 30 (2004), 157-159
 5. Adorjáni Zoltán: Imre Lajos (1888-1974). In: Az Út 30 (2004), 197-202
 6. Rezi Elek: Emlékezés Socinus Faustus „vándorteológusra” halálának 450. évfordulóján. In: Keresztény Magvető 110 (2004), 367-377
 7. Adorjáni Zoltán: Az örökkévaló igéről. A Biblia Kecskeméthy István fordításában. In: Pannonhalmi Szemle (2004), 134-140
 8. Adorjáni Zoltán: A kenyér misztériuma. In: Zarándi Zarándok 7 (2004), 7-11

2003

 1. Adorjáni Zoltán: Az új esztendőre (Zso 23,24). In: Református Szemle 96 (2003), 3-4
 2. Adorjáni Zoltán: Menedék az Úrnál (Zof 3,9.11-13). In: Református Szemle 96 (2003), 111-112
 3. Adorjáni Zoltán: Szegénység - gazdagság (2Kor 8,2). In: Református Szemle 96 (2003), 205-206
 4. Adorjáni Zoltán: Biblikusok figyelmébe: Studia Biblica Athanasiana. In: Református Szemle 96 (2003), 293
 5. Adorjáni Zoltán: Forster Gyula-díjjal tüntették ki dr. Dávid László nyugdíjas lelkipásztort. In: Református Szemle 96 (2003), 330
 6. Adorjáni Zoltán: Harminc éve hunyt el László Dezső. In: Református Szemle 96 (2003), 415-417
 7. Adorjáni Zoltán: Bogárdi Szabó István: Közelítések és közeledések. In: Református Szemle 96 (2003), 431-432
 8. Adorjáni Zoltán: Kozma Zsolt: Jézus Krisztus példázatai. In: Református Szemle 96 (2003), 551-555
 9. Adorjáni Zoltán: Coetus Theologorum, Kolozsvár, 2003. július 21-26. In: Református Szemle 96 (2003), 558-559
 10. Kolumbán Vilmos József: A francia reformáció mártíriuma. In: Üzenet XIV. (2003), 1-1
 11. Adorjáni Zoltán: Biblia. Kecskeméthy István fordítása. In: Kút 5 (2003), 3
 12. Adorjáni Zoltán: Kecskeméthy István bibliafordítása. In: Művelődés 56 (2003), 7-9
 13. Adorjáni Zoltán: Molnár János: A szerelem országútján. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 4 (2003), 198-200

2002

 1. Adorjáni Zoltán: A tizenharmadik Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. 2001. augusztus 25-28. In: Református Szemle 95 (2002), 4-5
 2. Adorjáni Zoltán: Dr. Nagy József életrajzi adatai. In: Református Szemle 95 (2002), 154-155

Oldalak