Kapcsolódó tanulmányok

Visky Sándor Béla

  1. Visky Sándor Béla: Friedrich Hermanni teodíceája. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 245-255
  2. Visky Sándor Béla: Az Isten érthetőségéhez való ragaszkodás gesztusának tisztessége és utópiája Hans Jonas teodiceájában. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2007), 32-40
  3. Visky Sándor Béla: Teodicea helyett vitadicea: Friedrich Nietzsche és a szenvedés. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkönyv Tőkés István 90. születésnapjára (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 381-406
  4. Visky Sándor Béla: Teodicea-kisérletek a kortárs teológiában. In: Református Szemle 98 (2005), 644-676
  5. Visky Sándor Béla: Az Isten szenvedése teológiájának alapkérdései Kazoh Kitamori értelmezésében. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2003), 5-6
  6. Visky Sándor Béla: Rüdiger Safranski: A gonosz, avagy a szabadság drámája. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2001), 186-187

Koppándi Botond Péter

  1. Koppándi Botond Péter: Isten elé vitt fájdalom. In: Unitárius Kalendárium (2011), 98-104
  2. Koppándi Botond Péter: Jób könyvének olvasása közben. In: Unitárius Kalendárium (2010), 48-50

Czire Szabolcs

  1. Czire Szabolcs: Jób feddhetetlenségének / integritásának kérdése. In: Keresztény Magvető 108 (2002), 326-342