Kapcsolódó tanulmányok

Adorjáni Zoltán

 1. Adorjáni Zoltán: Dr. Herczeg Pál tudományos közleményei. In: Református Szemle 110 (2017), 336-343
 2. Adorjáni Zoltán: D. dr. Juhász István megjelent írásai és kéziratos munkái. In: Református Szemle 109 (2016), 101-107
 3. Adorjáni Zoltán: Dr. Eszenyeiné dr. Széles Mária publikációi és kéziratos munkái. In: Református Szemle 109 (2016), 231-237
 4. Adorjáni Zoltán: Horváth István írásai. In: Református Szemle 106 (2013), 573-582
 5. Adorjáni Zoltán: D. dr. Gálfy Zoltán írásai. In: Református Szemle 105 (2013), 698-704
 6. Adorjáni Zoltán: Üdvözöljük az újraéledt Az Út folyóiratot. In: Református Szemle 94 (2001), 202-203

Papp György

 1. Papp György: Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma 1908-2012. (könyvismertető). In: Református Szemle 109 (2016), 202-203

Balogh Csaba

 1. Balogh Csaba: Az erdélyi protestáns biblikus kutatás 2002–2013 között. In: Péntek János (szerk.), Salat Levente (szerk.), Szikszai Mária (szerk.) Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között 1 (Kolozsvár: Ábel 2015), 231-243

Kurta József

 1. Kurta József: Erdélyi protestáns gyakorlati teológiai áttekintés 2002–2013. In: Péntek János (szerk.), Salat Levente (szerk.), Szikszai Mária (szerk.) Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között 1 (Kolozsvár: Ábel 2015), 245-252

Kállay Dezső

 1. Kállay Dezső: Juhász Tamás irodalmi munkássága. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 387-391

Adorjáni Zoltán, Papp György

 1. Adorjáni Zoltán, Papp György: Tőkés István megjelent munkái. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkötet Tőkés István kilencvenedik születésnapjára (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 665-671