Kapcsolódó tanulmányok

Adorjáni Zoltán

  1. Adorjáni Zoltán: Milyennek látta Alexandriai Philón a kezdetben teremtett embert?. In: Református Szemle 111 (2018), 365-374
  2. Adorjáni Zoltán: Magyarázat a De vita contemplativa címéhez. In: Református Szemle 108 (2015), 359-370
  3. Adorjáni Zoltán: Alexandriai Philón: Pro Judaeis defensio. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 57-66
  4. Adorjáni Zoltán: Noțiunea harismei de la Septuaginta până la Filon și Noul Testament. In: Cercetări Biblice 4 (2010), 52-62
  5. Adorjáni Zoltán: A χάρισμα és a δύναμις fogalma Alexandriai Philón műveiben. In: Református Szemle 101 (2008), 16-34
  6. Adorjáni Zoltán: Számmisztikai ízelítő Alexandriai Philón munkáiból. In: Református Szemle 101 (2008), 225-242
  7. Adorjáni Zoltán: A therapeuták írástanulmányozása és elmélkedése Alexandriai Philón: De vita contemplativa műve alapján. In: Isteni megszólítás…emberi válasz. Jubileumi tanulmánykötet Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor asszony tiszteletére (Nagyvárad: Partium Kiadó 2007), 84-96
  8. Adorjáni Zoltán: A therapeuták kontemplatív kegyessége című doktori értkezés rövid bemutatása. In: Református Szemle 98 (2005), 246-252
  9. Adorjáni Zoltán: Alexandriai Philón: Quod omnis probus liber sit – aki igaz, az szabad is 75-91 fordítása. In: Református Szemle 98 (2005), 449-506
  10. Adorjáni Zoltán: A therapeuták. In: Benyik György (szerk.) Qumrán és az Újszövetség. Szegedi Biblikus Konferencia, Szeged 1999. augusztus 30 - szeptember 1 (Szeged: JATE Press 2001), 109-118