A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált könyvek

Rezi Elek : Unitárius Hit- és Erkölcstan (Tankönyv)
Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház, 1992. 70 old.
Schrage, Wolfgang : Ethik des Neuen Testaments
: , 1989. 1 old.
Schrage, Wolfgang : Ethik des Neuen Testaments
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1989. 1 old.
Buda Béla : A közvetlen emberi kapcsolat szabályszerűségei
: , 1986. 1 old.
Boszormeniy-Nahy, Ivan, Krasner, R. Barbara : Between Give and Take. A Clinical Guide to Contextual Therapy
New York: Brunner/Mazel, 1986. 1 old.
Juhász István : Egyetemes egyháztörténet
Kolozsvár: Kézirat, 1979-1980. 1 old.

Oldalak