A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált tanulmányok

2011

Kovács Sándor --- 2011
In: Keresztény Magvető 117 (2011), 418-425
Kállay Dezső --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 111-129
Pásztori-Kupán István --- 2011
In: Református Szemle 104 (2011), 183-194
Kolumbán Vilmos József --- 2011
In: Református Szemle 104 (2011), 88-99
Pásztori-Kupán István --- 2011
In: Revista Ecumenică Sibiu 3 (2011), 423-434
Koppándi Botond Péter --- 2011
In: Keresztény Magvető 117 (2011), 13-25
Kurta József --- 2011
In: Református Szemle 104 (2011), 356-362
Kovács Sándor --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 369-384
Zabán Bálint Károly --- 2011
In: Irish Biblical Studies 29 (2011), 82-97
Juhász Tamás --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 259-275
Adorjáni Zoltán --- 2011
In: Református Szemle 104 (2011), 157-167
Papp György --- 2011
In: Református Szemle 104 (2011), 55-73
Czire Szabolcs --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 159-169
Pásztori-Kupán István --- 2011
In: Református Szemle 104 (2011), 286-303
Rezi Elek --- 2011
In: Faith and Freedom 64 (2011), 34-43
Pásztori-Kupán István --- 2011
In: Credo 17/2 (2011), 15-23
Pásztori-Kupán István --- Kolozsvár · 2011
In: Ungvári Zrínyi Imre, Veress Károly Válságtapasztalatok és etikai távlatok (Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2011), 129-141

2010

Pásztori-Kupán István --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 195-218
Pásztori-Kupán István --- 2010
In: Református Szemle 103 (2010), 276-292
Geréb Zsolt --- 2010
In: Plērōma. Studii și cercetări teologice 12 (2010), 0-0
Koppándi Botond Péter --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 149-160
Balogh Csaba --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 9-31

Isten, aki megbán valamit, aki változtat egy korábbi döntésén – egyike azoknak a különös képzeteknek, amelyeket egyik holland professzor ilyen cím alatt foglalt össze tanulmányában: „Isten árnyoldalai az Ószövetségben”. Ezek a képek jelentős szerepet játszanak abban, hogy sok mai bibliaolvasó közelebb érzi magához azt az Újszövetséget, amelyben Jézus Istennek a „fényesebb” arcát jelentette ki. De mit jelent az, hogy Isten megbán valamit? Egyáltalán használhatjuk-e ezt a kifejezést Istennel kapcsolatban? Nem zárja-e ki tökéletessége azt, hogy ő bármit is megbánjon?

Pásztori-Kupán István --- Gyulafehérvár · 2010
In: Geneza şi semnificaţiile ideii de toleranţă religioasă în Principatul Transilvaniei (secolele XVI–XVIII) (Altip 2010), 19-41
Kurta József --- 2010
In: Korunk 2010 (2010), 44-54
Kiss Jenő --- 2010
In: Református Szemle 103 (2010), 461-472
Rezi Elek --- 2010
In: Keresztény Magvető 116 (2010), 5-21
Kurta József --- Kolozsvár · 2010
In: Bernád Rita szerk. Egyházi gyűjtemények szolgálatában A gyulafehérvári millenniumi konferencia tanulmánykötete (2010), 45-50
Pásztori-Kupán István --- 2010
In: Studii Teologice (2010), 29-52
Adorjáni Zoltán --- 2010
In: Cercetări Biblice 4 (2010), 52-62
Kozma Zsolt --- Kolozsvár · 2010
In: Tegnap, ma és örökké (Erdélyi Református Egyházkerület 2010), 9-59
Geréb Zsolt --- 2010
In: Sacra Scripta 8 (2010), 132-146
Rezi Elek --- 2010
In: Keresztény Magvető 116 (2010), 363-376
Kovács Sándor --- Gyulafehérvár · 2010
In: Geneza şi semnificaţiile ideii de toleranţă religioasă în Principatul Transilvaniei (secolele XVI–XVIII) (Altip 2010), 191-206
Rezi Elek --- Kolozsvár · 2010
In: Gondolat-kísérletek Szabédi László életművében (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 2010), 57-83
Buzogány Dezső --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 261-272
Pásztori-Kupán István --- 2010
In: Református Szemle 103 (2010), 372-382
Koppándi Botond Péter --- Kolozsvár · 2010
In: Unitárius Kalendárium (Erdélyi Unitárius Egyház 2010), 48-50
Kolumbán Vilmos József --- 2010
In: Református Szemle 103 (2010), 636-648
Benkő Timea --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 161-178
Pásztori-Kupán István --- 2010
In: Református Szemle 103 (2010), 163-176
Juhász Tamás --- Leiden · 2010
In: Beek, Abraham van de Freedom of Religion (Brill Academic Publishers 2010), 31-41
Balogh Csaba --- 2010
In: Igazság és élet 4 (2010), 15-24
Koppándi Botond Péter --- 2010
In: Keresztény Magvető 116 (2010), 413-434
Adorjáni Zoltán --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 57-74
Kurta József --- Bp. · 2010
In: Szerk.: Stemler Ágnes, Varga Bernadett ..mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc... - Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére. (Balassi Kiadó 2010), 128-132
Juhász Tamás --- Leiden · 2010
In: Borght, Eduardus van der The Unity of the Church. A Theological State of the Art and Beyond (Brill Academic Publishers 2010), 43-50
Adorjáni Zoltán --- 2010
In: Igazság és élet 4 (2010), 543-551
Michielsen, May --- 2010
,
Wim --- 2010
,
Leen --- 2010
In: Összetartozásban: A Kontextuális segítésről (2010), 9-15
Pásztori-Kupán István --- 2010
In: Református Szemle 103 (2010), 40-50
Kurta József --- Debrecen · 2010
In: G. Szabó Botond szerk. Hagyomány, egység, korszerűség. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2009. november 10-i, jubileumi konferenciájának előadásai. (2010), 83-100

Oldalak