A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált tanulmányok

2004

Pásztori-Kupán István --- 2004
In: Az Út 30 (2004), 71-85
Kovács Sándor --- 2004
In: Keresztény Magvető 110 (2004), 437-443
Czire Szabolcs --- 2004
In: Keresztény Magvető 110 (2004), 259-276
Buzogány Dezső --- 2004
In: Református Szemle (2004), 514-524
Kovács Sándor --- Manchester · 2004
In: Smith, Leonard Unitarian to the Core. Unitarian College Manchester 1854-2004 (2004), 143-160
Geréb Zsolt --- Kolozsvár · 2004
In: Lészai Lehel Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára (Erdélyi Református Egyházkerület 2004), 62-73
Kiss Jenő --- Kolozsvár · 2004
In: Lészai Lehel Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára (Erdélyi Református Egyházkerület 2004), 74-76
Kolumbán Vilmos József --- Barót · 2004
In: Máthé János A magyarhermányi református egyházközség története (Gaál Mózes Közművelődési Egyesület 2004), 7-12
Kozma Zsolt --- 2004
In: Az Út 30 (2004), 123-129
Geréb Zsolt --- Bécs · 2004
In: Die Bibel als Buch der Bildung. Festschrift für Gottfried Adam zum 65. Geburtstag (LIT Verlag 2004), 147-158
Pásztori-Kupán István --- 2004
In: Református Szemle 97 (2004), 57-81
Kovács Sándor --- 2004
In: Keresztény Magvető 110 (2004), 160-170
Kiss Jenő --- 2004
In: Homiletisch-Liturgisches Korrespondenzblatt 22 (2004), 51-52
Czire Szabolcs --- 2004
In: Keresztény Magvető 110 (2004), 249-258
Rezi Elek --- Kolozsvár · 2004
In: Frunză, Sandu Paşi spre integrare. Religie şi drepturile omului în Romania (Lime 2004), 47-50

Conferinţă organizată de Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Istorie -Filozofie, Catedra de Filozofie Sistematică si SACRI.

Geréb Zsolt --- Szeged · 2004
In: Benyik György Világi közösség - Vallási közösség. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. Szeged - 2003 (JATE Press 2004), 123-134
Kurta József --- 2004
In: Református Szemle 97 (2004), 212-214
Kolumbán Vilmos József --- Kolozsvár · 2004
In: Gyarmati Zsolt, Geambasu Réka Rodosz tanulmányok. Közgazdaság-, jog- és történettudomány (2004), 284-307
Golka, F. W. --- 2004
In: Currents in Biblical Research 2 (2004), 153-177
Rezi Elek --- Prague · 2004
In: Reed, Clifford M. A Martyr Soul Remembered. Commemorating the 450th Anniversary of the Death of Micael Servetus (International Council of Unitarians and Universalists 2004), 23-40

Theological Confrerence, Geneva, 24th-26th October 2004.

Pásztori-Kupán István --- 2004
In: Keresztény Szó 25/12 (2004), 26-29
Adorjáni Zoltán --- 2004
In: Református Szemle 97 (2004), 461-492
Czire Szabolcs --- 2004
In: Keresztény Magvető 110 (2004), 105-139
Pásztori-Kupán István --- 2004
In: Az Út 30 (2004), 5-18
Papp György --- 2004
In: Református Szemle 97 (2004), 284-287
Kolumbán Vilmos József --- Kolozsvár · 2004
In: Lészai Lehel Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára (Erdélyi Református Egyházkerület 2004), 77-85
Geréb Zsolt --- 2004
In: Az Út 30 (2004), 61-68

2003

Geréb Zsolt --- 2003
In: Az Út 29 (2003), 169-179
Kállay Dezső --- 2003
In: Az Út 27 (2003), 119-128
Adorjáni Zoltán --- 2003
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis 3 (2003), 87-99
Kurta József --- 2003
In: Művelődés 56 (2003), 9-12
Kiss Jenő --- 2003
In: Konfluenzen - Jahrbuch für Evangelische Theologie von Hermannstadt (2003), 55-58
Kolumbán Vilmos József --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 718-743
Kurta József --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 89-92
Kovács Sándor --- 2003
In: Keresztény Magvető 109 (2003), 176-209
Balogh Csaba --- Barneveld · 2003
In: Kwakkel, Gert Wonderlijk gewoon. Profeten en profetie in het Oude Testament (De Vuurbaak 2003), 117-137

Naast de sporadische expliciete verwijzingen naar de receptie van de profetie door andere profeten in een latere tijd zijn er een aantal indirecte bewijzen met betrekking tot het onderlinge verband tussen de profetische teksten. Het doel van deze bijdrage is om de aanwezigheid en functie van de traditie te onderzoeken binnen de zogenaamde volkenprofetieën; dat wil zeggen: profetieën die gaan over de vreemde volken rondom Israël.

Balogh Csaba --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 13-31

Az elmúlt évszázad régészeti kutatásai sok tekintetben hozzájárultak a prófétákról és a profetizmusról alkotott hagyományos kép átértékeléséhez. Az izráelita próféciának a közel-keleti háttér ellenében való vizsgálata rendkívül termékeny aktivitásnak bizonyult. Az archeológia szövegleleteiből most ötöt szeretnék kiemelni. Ezek nagymértékben elősegítették a próféták társadalmi funkciójának jobb megértését, illetve részleteiben is betekintést engedtek abba a bonyolult folyamatba, amit a próféciák szóbeli és irodalmi formáinak kialakulása jelent

Geréb Zsolt --- 2003
In: Korunk (2003), 22-25
Adorjáni Zoltán --- Kolozsvár · 2003
In: Imre Lajos Szombatesték a parókián (2003), 5-40
Visky Sándor Béla --- 2003
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis (2003), 5-6
Czire Szabolcs --- 2003
In: Keresztény Magvető 109 (2003), 3-21
Somfalvi Edit --- 2003
In: Az Út 2003 (2003), 2-10

A cikk, ami egy hosszabb angolul megírt tanulmány rövidített változata, azt taglalja, hogy a legkisebb kortól hogyan segíthetjük a gyermekeket hitben felnőni. Ismerteti a hitfejlődés szakaszait, a nevelés csapdáit és ötleteket ad a hatékony neveléshez.

Pásztori-Kupán István --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 146-158
Adorjáni Zoltán --- Budapest · 2003
In: Kun Mária, Morvai Judit ספר לכבוד Marjovszky Tibor נ. Tanulmánykötet Marjovszky Tibor 50. születésnapkja alkalmából (B&V Bt. 2003), 9-23
Visky Sándor Béla --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 357-379
Adorjáni Zoltán --- 2003
In: Keresztény Szó 14 (2003), 6-11
Kurta József --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 310-318
Kovács Sándor --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 684-696
Geréb Zsolt --- 2003
In: Partiumi Egyetemi Szemle 2 (2003), 39-46

Oldalak