A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált tanulmányok

2004

Visky Sándor Béla --- Kolozsvár · 2004
In: Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára (Erdélyi Református Egyházkerület 2004), 203-240
Geréb Zsolt --- Kolozsvár · 2004
In: Lészai Lehel Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára (Erdélyi Református Egyházkerület 2004), 62-73
Buzogány Dezső --- 2004
In: Református Szemle (2004), 514-524
Czire Szabolcs --- 2004
In: Keresztény Magvető 110 (2004), 249-258
Kurta József --- 2004
In: Református Szemle 94 (2004), 72-76
Kovács Sándor --- 2004
In: Keresztény Magvető 110 (2004), 437-443
Kiss Jenő --- 2004
In: Homiletisch-Liturgisches Korrespondenzblatt 22 (2004), 51-52

2003

Kovács Sándor --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 684-696
Balogh Csaba --- Barneveld · 2003
In: Kwakkel, Gert Wonderlijk gewoon. Profeten en profetie in het Oude Testament (De Vuurbaak 2003), 117-137

Naast de sporadische expliciete verwijzingen naar de receptie van de profetie door andere profeten in een latere tijd zijn er een aantal indirecte bewijzen met betrekking tot het onderlinge verband tussen de profetische teksten. Het doel van deze bijdrage is om de aanwezigheid en functie van de traditie te onderzoeken binnen de zogenaamde volkenprofetieën; dat wil zeggen: profetieën die gaan over de vreemde volken rondom Israël.

Balogh Csaba --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 13-31

Az elmúlt évszázad régészeti kutatásai sok tekintetben hozzájárultak a prófétákról és a profetizmusról alkotott hagyományos kép átértékeléséhez. Az izráelita próféciának a közel-keleti háttér ellenében való vizsgálata rendkívül termékeny aktivitásnak bizonyult. Az archeológia szövegleleteiből most ötöt szeretnék kiemelni. Ezek nagymértékben elősegítették a próféták társadalmi funkciójának jobb megértését, illetve részleteiben is betekintést engedtek abba a bonyolult folyamatba, amit a próféciák szóbeli és irodalmi formáinak kialakulása jelent

Kurta József --- 2003
In: Művelődés 56 (2003), 9-12
Geréb Zsolt --- 2003
In: Korunk (2003), 22-25
Adorjáni Zoltán --- Kolozsvár · 2003
In: Imre Lajos Szombatesték a parókián (2003), 5-40
Kurta József --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 89-92
Visky Sándor Béla --- 2003
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis (2003), 5-6
Pásztori-Kupán István --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 146-158
Adorjáni Zoltán --- Budapest · 2003
In: Kun Mária, Morvai Judit ספר לכבוד Marjovszky Tibor נ. Tanulmánykötet Marjovszky Tibor 50. születésnapkja alkalmából (B&V Bt. 2003), 9-23
Adorjáni Zoltán --- 2003
In: Keresztény Szó 14 (2003), 6-11
Visky Sándor Béla --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 357-379
Koppándi Botond Péter --- 2003
In: Keresztény Magvető 109 (2003), 83-88
Somfalvi Edit --- 2003
In: Az Út 2003 (2003), 2-10

A cikk, ami egy hosszabb angolul megírt tanulmány rövidített változata, azt taglalja, hogy a legkisebb kortól hogyan segíthetjük a gyermekeket hitben felnőni. Ismerteti a hitfejlődés szakaszait, a nevelés csapdáit és ötleteket ad a hatékony neveléshez.

Geréb Zsolt --- 2003
In: Partiumi Egyetemi Szemle 2 (2003), 39-46
Kovács Sándor --- 2003
In: Keresztény Magvető 109 (2003), 34-46
Kurta József --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 310-318
Balogh Csaba --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 211-234

Mózes 4. könyvében (4Móz 1 és 26) található népszámlálási adatok számos kérdést vetnek fel az írásmagyarázók előtt. A szó szerinti olvasat nemcsak a racionális történész-teológus elé állít akadályt, hanem komoly intertextuális konfliktust is eredményez. A tanulmány e számok funkcióját kereső modelleket értékeli röviden és javasol egy újabb módszert a cenzus adatainak értelmezéséhez. A függelékben található, a tárgyalt textusokhoz kapcsolódó igehirdetési vázlat egyben utalás is a kérdés gyakorlati jelentőségére.

Adorjáni Zoltán --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 526-550
Adorjáni Zoltán --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 93-100
Visky Sándor Béla --- 2003
In: Református Szemle (2003), 478-494
Juhász Tamás --- 2003
In: Az Út 29 (2003), 19-25
Kovács Sándor --- 2003
In: Keresztény Magvető 109 (2003), 176-209
Kolumbán Vilmos József --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 718-743
Kurta József --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 854-856
Geréb Zsolt --- 2003
In: Az Út 29 (2003), 169-179
Kiss Jenő --- 2003
In: Konfluenzen - Jahrbuch für Evangelische Theologie von Hermannstadt (2003), 55-58
Kállay Dezső --- 2003
In: Az Út 27 (2003), 119-128
Adorjáni Zoltán --- 2003
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis 3 (2003), 87-99
Czire Szabolcs --- 2003
In: Keresztény Magvető 109 (2003), 3-21

2002

Rezi Elek --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 380-388
Kovács Sándor --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 374-380
Kolumbán Vilmos József --- 2002
In: Erdővidéki lapok 3 (2002), 21-27
Pásztori-Kupán István --- 2002
In: The Journal of Theological Studies 53 (2002), 102-111
Kovács Sándor --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 12-19
Karasszon István --- Budapest · 2002
In: Karasszon István Az Ószövetség fényei. Veterotestamentica (Mundus Kiadó 2002), 62-71
Czire Szabolcs --- 2002
In: Keresztény Magvető 108 (2002), 313-325
Kurta József --- 2002
In: Református Szemle 95 (2002), 97-106
Adorjáni Zoltán --- 2002
In: Keresztény Szó 13 (2002), 10-16
Visky Sándor Béla --- Budapest · 2002
In: Bűn és isteni irgalom mint a mai ember problémája 30 (2002), 99-107
Rezi Elek --- Prague · 2002
In: Hill, Andrew M., McAllister, Jill K., Reed, Clifford M. A Global Conversation. Unitarian Universalism at the Dawn of the 21st Century. Theological Symposium (International Council of Unitarians and Universalists 2002), 59-71

Theological Symposium, June 25-30, 2001, Oxford.

Kolumbán Vilmos József --- 2002
In: Református Szemle 95 (2002), 86-97
Pásztori-Kupán István --- 2002
In: Augustinianum 42 (2002), 481-489

Oldalak