A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált tanulmányok

2006

Adorjáni Zoltán --- 2006
In: Református Szemle 99 (2006), 139-150
Kolumbán Vilmos József --- Kolozsvár · 2006
In: Adorjáni Zoltán Emlékkönyv Tőkés István 90. születésnapjára (Protestáns Teológiai Intézet 2006), 586-597
Pásztori-Kupán István --- 2006
In: Református Szemle 99 (2006), 45-66
Kurta József --- Marosvásárhely · 2006
In: Bányai Réka Könyves műveltség Erdélyben (Mentor Kiadó 2006), 90-95
Kállay Dezső --- Sárospatak · 2006
In: Genius Loci. Frank Sawyer tiszteletére. In honour of Frank Sawyer (Sárospataki Református Teológiai Akadémia 2006), 211-232
Visky Sándor Béla --- Kolozsvár · 2006
In: Adorjáni Zoltán Emlékkönyv Tőkés István 90. születésnapjára (Protestáns Teológiai Intézet 2006), 381-406
Adorjáni Zoltán --- Kolozsvár · 2006
In: Adorjáni Zoltán Emlékkönyv Tőkés István 90. születésnapjára (Protestáns Teológiai Intézet 2006), 17-34
Papp György --- 2006
In: Református Szemle 99 (2006), 187-196
Adorjáni Zoltán --- 2006
In: Református Szemle 99 (2006), 374-386
Czire Szabolcs --- 2006
In: Keresztény Magvető 112 (2006), 256-271
Kurta József --- 2006
In: Református Szemle 99 (2006), 522-526
Geréb Zsolt --- Kolozsvár · 2006
In: Adorjáni Zoltán Emlékkötet Tőkés István kilencvenedik születésnapjára (Protestáns Teológiai Intézet 2006), 106-116
Rezi Elek --- Kolozsvár · 2006
In: Adorjáni Zoltán Emlékkönyv Tőkés István 90. születésnapjára (Erdélyi Református Egyházkerület 2006), 324-328

2005

Rezi Elek --- Utrecht · 2005
In: Report of the meeting of ministers and scholars of the Transylvanian Unitarian Church in Romania and of the Remonstrant Brotherhood in the Netherlands (2005), 43-47

Credimus Unus Deum. Theological Conference in Utrecht, Leiden, Zwole (The Netherlands), 18th-25th of May, 2005.

Kovács Sándor --- Kraków · 2005
In: Szczuki, Lech Faustus Socinus and His Heritage (Polish Academy of Arts and Sciences 2005), 455-466
Papp György --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 70-83
Kolumbán Vilmos József --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 259-295
Czire Szabolcs --- Utrecht · 2005
In: Tina Geels Report of the meeting of ministers and scholars of the Transylvanian Unitarian Church in Romania and of the Remonstrant Brotherhood in the Netherlands (2005), 56-59
Visky Sándor Béla --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 644-676
Geréb Zsolt --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 608-616
Pásztori-Kupán István --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 677-683
Visky Sándor Béla --- 2005
In: Caietele Echinox (2005), 16-18
Adorjáni Zoltán --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 449-506
Visky Sándor Béla --- Kolozsvár · 2005
In: Unitatea Bisericii, accente eclesiologice pentru mileniul III (Limens 2005), 328-336
Papp György --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 187-197
Kiss Jenő --- Bukarest · 2005
In: Klein, Christoph, Tobler, Stefan Spannweite. Theologische Forschung und kirchliches Wirken. Festgabe für Hans Klein zum 65. Geburtstag (2005), 85-93
Czire Szabolcs --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 131-180
Kolumbán Vilmos József --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 537-548
Palkovits Miklós --- 2005
In: Magyar Orvosi Nyelv 2 (2005), 11-48
Kozma Zsolt --- 2005
In: Sárospataki Füzetek (2005), 129-135
Geréb Zsolt --- Bukarest · 2005
In: Klein, Christoph Spannweite. Theologische Forschung und kirchliches Wirken. Festgabe für Hans Klein zum 65. Geburtstag (2005), 103-117
Adorjáni Zoltán --- 2005
In: Pannonhalmi Szemle 13 (2005), 22-33
Benkő Timea --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 39-69
Sógor Árpád --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 617-643
Kolumbán Vilmos József --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 692-705
Geréb Zsolt --- Nagyszeben · 2005
In: Lumina lui Hristos luminează tuturor. Speranță, înnoire și unitate în Europa. Sibiu, 19 aprilie 2005 (Asociația Ecumenică a Bisericilor din România 2005), 23-31
Adorjáni Zoltán --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 597-607

2004

Czire Szabolcs --- 2004
In: Keresztény Magvető 110 (2004), 249-258
Golka, F. W. --- 2004
In: Currents in Biblical Research 2 (2004), 153-177
Kovács Sándor --- 2004
In: Keresztény Magvető 110 (2004), 437-443
Buzogány Dezső --- 2004
In: Református Szemle (2004), 514-524
Geréb Zsolt --- Kolozsvár · 2004
In: Lészai Lehel Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára (Erdélyi Református Egyházkerület 2004), 62-73
Kolumbán Vilmos József --- Kolozsvár · 2004
In: Gyarmati Zsolt, Geambasu Réka Rodosz tanulmányok. Közgazdaság-, jog- és történettudomány (2004), 284-307
Balogh Csaba --- 2004
In: Református Szemle 97 (2004), 3-20

Némely elszórtan jelentkező közvetlen utalás mellett, amely a prófécia későbbi korban való recepciójával foglalkozik, találunk egynéhány közvetett utalást is a prófétai szövegek egymással való kapcsolatát illetően. E tanulmánynak az a célja, hogy a prófétai tradíció jelenlétét és szerepét vizsgálja olyan szövegek esetében, amelyeket tárgyuknál fogva idegen népek elleni próféciáknak nevezünk.

Kiss Jenő --- 2004
In: Homiletisch-Liturgisches Korrespondenzblatt 22 (2004), 51-52
Kurta József --- 2004
In: Református Szemle 97 (2004), 212-214
Kozma Zsolt --- 2004
In: Az Út 30 (2004), 123-129
Pásztori-Kupán István --- 2004
In: Az Út 30 (2004), 71-85

Oldalak