A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált tanulmányok

2005

Benkő Timea --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 39-69
Visky Sándor Béla --- Kolozsvár · 2005
In: Unitatea Bisericii, accente eclesiologice pentru mileniul III (Limens 2005), 328-336
Visky Sándor Béla --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 644-676
Kiss Jenő --- Bukarest · 2005
In: Klein, Christoph, Tobler, Stefan Spannweite. Theologische Forschung und kirchliches Wirken. Festgabe für Hans Klein zum 65. Geburtstag (2005), 85-93
Papp György --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 70-83
Czire Szabolcs --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 131-180
Kolumbán Vilmos József --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 537-548
Czire Szabolcs --- Utrecht · 2005
In: Tina Geels Report of the meeting of ministers and scholars of the Transylvanian Unitarian Church in Romania and of the Remonstrant Brotherhood in the Netherlands (2005), 56-59
Adorjáni Zoltán --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 597-607
Geréb Zsolt --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 608-616
Visky Sándor Béla --- 2005
In: Caietele Echinox (2005), 16-18
Rezi Elek --- Utrecht · 2005
In: Report of the meeting of ministers and scholars of the Transylvanian Unitarian Church in Romania and of the Remonstrant Brotherhood in the Netherlands (2005), 43-47

Credimus Unus Deum. Theological Conference in Utrecht, Leiden, Zwole (The Netherlands), 18th-25th of May, 2005.

Kozma Zsolt --- 2005
In: Sárospataki Füzetek (2005), 129-135
Pásztori-Kupán István --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 677-683
Papp György --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 187-197
Kolumbán Vilmos József --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 692-705
Palkovits Miklós --- 2005
In: Magyar Orvosi Nyelv 2 (2005), 11-48
Adorjáni Zoltán --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 449-506
Geréb Zsolt --- Bukarest · 2005
In: Klein, Christoph Spannweite. Theologische Forschung und kirchliches Wirken. Festgabe für Hans Klein zum 65. Geburtstag (2005), 103-117
Sógor Árpád --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 617-643
Kovács Sándor --- Kraków · 2005
In: Szczuki, Lech Faustus Socinus and His Heritage (Polish Academy of Arts and Sciences 2005), 455-466
Geréb Zsolt --- Nagyszeben · 2005
In: Lumina lui Hristos luminează tuturor. Speranță, înnoire și unitate în Europa. Sibiu, 19 aprilie 2005 (Asociația Ecumenică a Bisericilor din România 2005), 23-31
Adorjáni Zoltán --- 2005
In: Pannonhalmi Szemle 13 (2005), 22-33
Kolumbán Vilmos József --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 259-295
Geréb Zsolt --- Kolozsvár · 2005
In: Adorjáni Zoltán Sacra Scripta 3 (Protestáns Teológiai Intézet 2005), 101-115

2004

Geréb Zsolt --- 2004
In: Az Út 30 (2004), 61-68
Rezi Elek --- Prague · 2004
In: Reed, Clifford M. A Martyr Soul Remembered. Commemorating the 450th Anniversary of the Death of Micael Servetus (International Council of Unitarians and Universalists 2004), 23-40

Theological Confrerence, Geneva, 24th-26th October 2004.

Geréb Zsolt --- Groningen · 2004
In: Ed Noort Der Dekalog und die Theologie im Alten Testament. Religion und Normativität. Interdisziplinäre Überlegungen zum Dekalog damals und jetzt (Rijksuniversiteit Groningen 2004), 15-25
Kiss Jenő --- 2004
In: Homiletisch-Liturgisches Korrespondenzblatt 22 (2004), 51-52
Kurta József --- 2004
In: Református Szemle 94 (2004), 72-76
Czire Szabolcs --- 2004
In: Keresztény Magvető 110 (2004), 105-139
Pásztori-Kupán István --- 2004
In: Keresztény Szó 25/12 (2004), 26-29
Kovács Sándor --- 2004
In: Keresztény Magvető 110 (2004), 160-170
Adorjáni Zoltán --- 2004
In: Református Szemle 97 (2004), 461-492
Pásztori-Kupán István --- 2004
In: Az Út 30 (2004), 5-18
Buzogány Dezső --- 2004
In: Református Szemle (2004), 514-524
Geréb Zsolt --- Kolozsvár · 2004
In: Lészai Lehel Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára (Erdélyi Református Egyházkerület 2004), 62-73
Kolumbán Vilmos József --- Kolozsvár · 2004
In: Lészai Lehel Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára (Erdélyi Református Egyházkerület 2004), 77-85
Kozma Zsolt --- 2004
In: Az Út 30 (2004), 123-129
Geréb Zsolt --- Bécs · 2004
In: Die Bibel als Buch der Bildung. Festschrift für Gottfried Adam zum 65. Geburtstag (LIT Verlag 2004), 147-158
Balogh Csaba --- 2004
In: Református Szemle 97 (2004), 3-20

Némely elszórtan jelentkező közvetlen utalás mellett, amely a prófécia későbbi korban való recepciójával foglalkozik, találunk egynéhány közvetett utalást is a prófétai szövegek egymással való kapcsolatát illetően. E tanulmánynak az a célja, hogy a prófétai tradíció jelenlétét és szerepét vizsgálja olyan szövegek esetében, amelyeket tárgyuknál fogva idegen népek elleni próféciáknak nevezünk.

Golka, F. W. --- 2004
In: Currents in Biblical Research 2 (2004), 153-177
Czire Szabolcs --- 2004
In: Keresztény Magvető 110 (2004), 259-276
Pásztori-Kupán István --- 2004
In: Az Út 30 (2004), 71-85
Kovács Sándor --- Manchester · 2004
In: Smith, Leonard Unitarian to the Core. Unitarian College Manchester 1854-2004 (2004), 143-160
Geréb Zsolt --- Szeged · 2004
In: Benyik György Világi közösség - Vallási közösség. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. Szeged - 2003 (JATE Press 2004), 123-134
Kiss Jenő --- Kolozsvár · 2004
In: Lészai Lehel Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára (Erdélyi Református Egyházkerület 2004), 74-76
Kolumbán Vilmos József --- Barót · 2004
In: Máthé János A magyarhermányi református egyházközség története (Gaál Mózes Közművelődési Egyesület 2004), 7-12
Kurta József --- 2004
In: Református Szemle 97 (2004), 212-214

Oldalak