Gyakorlati teológia - Homiletika

Studentul aplică cunoștințele teoretice omiletice, exegetice, ermeneutice și retorice pentru a putea redacta prepararea, pregătire unei slujbe religioase in forma unei lucrări de seminar.
Studentul reflectă asupra procesului de pregătire a slujbei religioase și asupra evaluării lucrării de seminar.

Studentul practicant se familiarizează cu diferitele forme a propovăduirii, recunoaște rolurile si dinamica specifică, pe care le au, precum și relația dintre ele. Aplică conceptele omiletice și ermeneutice însușite, exercită și întărește competențele exegetice și omiletice, practică învățarea experiențială și implementează această formă de învățare în profesia și în lui.

Studentul practicant face cunoștință cu diferitele forme a propovăduirii, recunoaște rolurile si dinamica specifică, pe care le au, precum și relația dintre ele. Aplică conceptele omiletice și ermeneutice, exercită și întărește competențele exegetice și omiletice, practică învățarea experiențială și implementează această formă de învățare în profesia lui.

Studentul pregătește o slujba religioasă în forma unei lucrări de seminar. Pregătirea trebuie să conține toate pasele pasele și să urmeze metoda însușită.

Prepararea unei slujbe religioase in grup sub undrumarea cadrului de specialitate.

Csoportban gyakorolni az istentisztelet előkészítését, illetve annak egyes lépéseit a szaktanár vezetésével.

A hallgató szemináriumi dolgozat formájában előkészít egy istentisztelet. Az előkészületnek tartalmaznia kell minden egyes lépést és követnie kell a tanult módszert.

Oldalak

Subscribe to Gyakorlati teológia - Homiletika