Gyakorlati teológia - Homiletika

Studentul pregătește o slujbă religioasă în forma unei lucrări de seminar. El urmează pe parcursul pregătirii metoda însușită, folosește abilitățile sale de înțelegere a textului biblic în contextul său istoric, caută punctul critic, unde textul se deschide către prezent (exegeza omiletică), formulează mesajul textului și scopul predicii, întemeind astfel redactarea predicii.

Atelierul omiletic oferă studenților posibilitatea de a exersa prepararea unei slujbe religioase și de a consolida cunoștințele și îndemânările omiletice, ermeneutice, comunicative și retorice. Activitatea în grup promovează contribuția individuală și interacțiunea dintre membrii grupului. Aportul individual recunoscut confirmă aptitudinea studentului, iar interacțiunea întărește spiritul de conlucrare.

Csoportban gyakorolni az istentisztelet előkészítését, illetve annak egyes lépéseit a szaktanár vezetésével.

A hallgató szemináriumi dolgozat formájában előkészít egy istentisztelet. Az előkészületnek tartalmaznia kell minden egyes lépést és követnie kell a tanult módszert.

Oldalak

Subscribe to Gyakorlati teológia - Homiletika