Lista de cursuri

Rezi Elek · Cred 4 · Sem 1 · Őszi
MS43 · Simbolică

Cursul prezintă învățătura dogmatică de bază a bisericilor din România, precum și ale unor grupuri religioase mai recente. Cursul se încheie cu prezentarea și evaluarea importanței mișcării ecumenice și a dialogului interreligios.

Rezi Elek · Cred 5 · Sem 3 · Őszi

Această disciplină are ca scop prezentarea valorilor religiei ca viziunea omului universal, precum și legătura acesteia cu cultura diferitelor societăţi. Cursul propune cunoaşterea teoriilor ştiinţifice privind originea religiei, definiţia teoretică şi practică a conceptului lui Dumnezeu.