Lista de cursuri

Rezi Elek · Cred 4 · Sem 1 · Őszi
MS43 · Simbolică

Cursul prezintă într-un mod sintetic învățăturile dogmatice fundamentale ale bisericilor din România, precum și ale unor grupuri religioase mai recente. Cursul include și o evaluare a importanței mișcării ecumenice, facilitând dobândirea unei atitudini ecumenice în practica bisericească și în dialogului interreligios.

Rezi Elek · Cred 5 · Sem 3 · Őszi

Această disciplină are ca scop prezentarea valorilor religiei ca viziunea omului universal, precum și legătura acesteia cu cultura diferitelor societăți. Cursul propune cunoașterea teoriilor științifice privind originea religiei, definiția teoretică și practică a conceptului lui Dumnezeu.