vizsga

2019. szept. 16. înscriere
2019. szept. 17. prezentarea disertației
2019. szept. 18. examene orale

2019. szept. 16. beiratkozás
2019. szept. 17. dolgozat megvédése
2019. szept. 18. szóbeli vizsgák

A 2018-2019-es gyakornoki év kiértékelése és a 2019-2020-as gyakornoki év előkészítése. A megbeszélés közös ebéddel zárul.

A 2018-2019-es gyakornoki év kiértékelése és a 2019-2020-as gyakornoki év előkészítése. A megbeszélés közös ebéddel zárul.

A 2018-2019-es gyakornoki év kiértékelése és a 2019-2020-as gyakornoki év előkészítése. A megbeszélés közös ebéddel zárul.

A 2018-2019-es gyakornoki év kiértékelése és a 2019-2020-as gyakornoki év előkészítése. A megbeszélés közös ebéddel zárul.

  1. În vederea determinării nivelului de pregătire al studenţilor Institutul Teologic Protestant stabileşte regulile de prezentare la examen şi ale desfăşurării acestuia.
  2. Prezentul Regulament de examinare reprezintă aplicarea practică a principiilor definite în Regulamentul privind aplicarea sistemului de credite transferabile (ECTS) (în continuare: Regulamentul de credite) al Institutului.
  3. Regulamentul de Credite al ITP dispune despre perioada sesiunilor de examen, despre posibilităţile de examen şi de restanţe.
Subscribe to vizsga