Az ószövetségi világkép és annak kálvini recepciója

Kató Szabolcs Ferencz: Az ószövetségi világkép és annak kálvini recepciója. In: Horváth I. (ed.): Mikro & Makro. Ariadne Könyvek 6. Budapest: Pécsi Tudományegyetem 2013. 153-163