Pálfordulás… megint?!

Igetanulmány az ApCsel 16,9-15 alapján