A nőszövetség és a belmisszió. Előadás az EREK V. Nőszövetségi Konferenciáján, Sepsiszentgyögy, 1998. május 6. Részletek