Az úgynevezett Niceai–Konstantinápolyi Hitvallás dogmatörténeti háttere