Az Ószövetség teológiája. Tanúságtétel, vita, pártfogás

Course using this publication