A prófétai örökség, mint az unitárius vallás társadalmi szolgálatának teológiai alapja