Szabályzatok

A KPTI Cartájában található előírásoknak megfelelően, az érvényben levő tanügyi törvények szerint megalkotott belső szabályzatok, statútumok és metodológiák az Intézet Cartájának szerves részét képezik. Ezek a dokumentumok közvetlen módon meghatározzák az itt zajló események menetét. A képzési, kutatási és adminisztrációs folyamatban a minőségi menedzsmentet egy, az európai standardoknak, a hazai törvényeknek és az Intézetet támogató egyházak rendelkezéseinek megfelelő törvényes keret biztosíthatja. Jelenleg a KPTI-ben a következő szabályzatok, statútumok és metodológiák vannak érvényben:

Regulations