Adorjáni Zoltán: Az újszövetségi görög nyelv. Hangtan, szótan, mondattan és stilisztika. (Greaca Noului Testament) A Kolozsvári Protestáns Teológia Kutatóintézetének kötetei. Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár 2010. 304 p