Magyar művelődéstörténet

A hallgatók átfogó képet kapnak a magyar kultúra történetileg változó fogalmairól, az egyes korszakok kulturális megvalósításairól, összefüggéseiben látják a történeti, kultúrtörténeti korszakok eltérő jellegű tárgyi és szellemi kultúráját.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Kultúrtörténeti ismeretek elsajátítása, rendszerezésének képessége, korszakokra jellemző sajátosságok, összefüggések keresése a különböző korszakok megvalósításai között.

Általános kompetenciák

Az egyes korszakora jellemző tárgyi- és kulturális megvalósítások hierarchizálásának képessége, az egymás mellett élő kultúrák értékeinek elfogadása és egyenlő szinten való kezelése.

Óraszerkezet

 1. Szervezési kérdések, értékelés módja

 2. Az eredet-kérdés, az anyanyelv. Az előtörténettől a honfoglalásig

  Olvasmány:

  • Kósa László: Magyar művelődéstörténet, 11-38 (28)
 3. A középkor értelmezése, tagolása, szakaszai – historiográfiai áttekintés. A középkori társadalom alapintézményei

  Olvasmány:

  • Kósa László: Magyar művelődéstörténet, 54-133 (80)
 4. A reneszánsz és a humanizmus társadalmi háttere, szerepváltozásai. Mátyás király udvara.

  Olvasmány:

  • Kósa László: Magyar művelődéstörténet, 136-201 (66)
 5. A XVI-XVII. század magyar alternatívái; az ország három kulturális régiója. Barokk főúri kultúra

  Olvasmány:

  • Kósa László: Magyar művelődéstörténet, 204-256 (53)
 6. A reformáció és a katolikus megújulás

  Olvasmány:

  • Gaal György: A protestantizmus szerepe a magyar művelődés történetében, 10-32 (23)
 7. A felekezeti iskolarendszerek "hitvitája"

  Olvasmány:

  • Kósa László: Magyar művelődéstörténet, 215-256 (42)
 8. Erdély művelődése a kora újkorban

  Olvasmány:

  • Horváth János: A reformáció jegyében, 5-22 (18)
 9. Jozefinizmus, oktatási reformok, folyóiratok

  Olvasmány:

  • Kósa László: Magyar művelődéstörténet, 258-329 (72)
 10. A reformkor és intézményei. A polgári társadalom kialakulása, a kulturális élet különböző formái

  Olvasmány:

  • Kósa László: Magyar művelődéstörténet, 332-396 (65)
 11. Széchenyi István művelődéstörténeti szerepe

  Olvasmány:

  • Kósa László: Magyar művelődéstörténet, 263-319 (57)
 12. A Millennium mint művelődéstörténeti határpont

  Olvasmány:

  • Kósa László: Magyar művelődéstörténet, 359-396 (38)
 13. A Rákosi- és a Kádár-korszak művelődéspolitikája

  Olvasmány:

  • Kósa László: Magyar művelődéstörténet, 398-459 (62)
 14. Romániai magyar művelődési programok, transzilvanzimus

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 30 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 10 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 30 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 5 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 75 óra/szemeszter.
 • Összesen: 103 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

Az óralátogatást és a vizsgajogot illetően a hallgatók a következő feltételeknek kell megfeleljenek: 2-nél kevesebb hiányzás a szemináriumokról, az elvállalt szemináriumi vitakezdeményező beszélgetés megtartása (előzetes konzultáció kötelező), a szemináriumi dolgozat benyújtása a legutolsó szemináriumi találkozáson.

Bibliográfia

Tanulmánykötet

Tanulmány folyóiratban

Könyv