Héber nyelv III

„Ha számunkra valóban drága az evangélium, akkor a [bibliai] nyelvekhez ragaszkodnunk kell... Ezek a nyelvek olyan hüvelyek, amelyekben a Lélek kardja nyugszik”, és általuk „mind az evangéliumot, mind a hitet, mind pedig a keresztyénséget jobban megragadhatjuk.” (Luther: An die Radherrn aller stedte deutsches lands, 1527). Lutherrel és a többi reformátorral együtt valljuk, hogy a helyes írásmagyarázatnak és az Isten Igéjéhez hűséges igehirdetésnek elengedhetetlen előfeltétele a Biblia eredeti nyelveinek ismerete, tehát az ószövetségi (klasszikus) héber nyelv elsajátítása is. A hallgatók megismerkednek ennek nyelvtani alapjaival, alapszókincsével és a bibliai héber gondolkodásmód alapelemeivel. Hangsúlyos a morfológia, a mondattan a nyelvgyakorlat során kerül előtérbe.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Az eddig elsajátított alaktani ismeretek birtokában a hallgató képes felismerni a héber nyelv és kifejezésmód sajátosságait, és érzékeli az eredeti szöveg és a lehetséges fordítások közötti különbségeket.

Általános kompetenciák

A gyenge igeragozás elsajátításával a hallgató tovább tudja hasznosítani elméleti ismereteit az alaktani szövegelemzésben, és képes lefordítani a mondatokat.

Óraszerkezet

 1. Az I-II. szemeszter anyagának (névszók és egyéb szófajok, igeragozás) felfrissítése, ismétlése

  Olvasmány:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 55-112 (58)
 2. A gyenge igék ragozása: a gyenge igeragozás jellegzetességei, a פ״א igék. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése

  Olvasmány:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 106-107 (2)
  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 114-115 (2) 118-119 (2)
 3. A gyenge igék ragozása: a פ״נ igék. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése

  Olvasmány:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 113-115 (3)
  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 119-122 (4)
 4. Tesztírás: a פ״א és a פ״נ igék ragozása. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése

 5. A megírt tesztek kiértékelése. A gyenge igék ragozása: a פ״י igék. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése

  Olvasmány:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 115-116 (2)
  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 125-127 (3)
 6. A gyenge igék ragozása: a פ״ו igék. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése

  Olvasmány:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 116-117 (2)
  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 122-127 (6)
 7. Tesztírás: a פ״י és a פ״ו igék ragozása. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése

 8. A megírt tesztek kiértékelése. Olvasási gyakorlat pontozatlan szövegrészletekkel. Kiválasztott bibliai szövegrészlet alaktani elemzése

 9. A gyenge igék ragozása: az ע״ו igék. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése

  Olvasmány:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 117-119 (3)
  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 132-136 (5)
 10. A gyenge igék ragozása: az ע״י igék. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése

  Olvasmány:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 119-120 (2)
  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 135-137 (3)
 11. Tesztírás: az ע״י és az ע״ו igék ragozása. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése

 12. A megírt tesztek kiértékelése. Olvasási gyakorlat pontozatlan szövegrészletekkel. Kiválasztott bibliai szövegrészlet alaktani elemzése

 13. A megírt tesztek kiértékelése. Olvasási gyakorlat pontozatlan szövegrészletekkel. Kiválasztott bibliai szövegrészlet alaktani elemzése

 14. A megírt tesztek kiértékelése. Olvasási gyakorlat pontozatlan szövegrészletekkel. Kiválasztott bibliai szövegrészlet alaktani elemzése

 15. A megírt tesztek kiértékelése. Olvasási gyakorlat pontozatlan szövegrészletekkel. Kiválasztott bibliai szövegrészlet alaktani elemzése

 16. A megírt tesztek kiértékelése. Olvasási gyakorlat pontozatlan szövegrészletekkel. Kiválasztott bibliai szövegrészlet alaktani elemzése

 17. A megírt tesztek kiértékelése. Olvasási gyakorlat pontozatlan szövegrészletekkel.

 18. A consecutio temporum, az igemódok és az igei névszók fordítása, hebraizmusok. Fordítási gyakorlat kiválasztott szövegrészletekkel

  Olvasmány:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 92-93 (2) 100-101 (2) 103-105 (3) 156-167 (12)
  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 173-182 (10)
 19. A félévi anyag átismétlése, felvetődött kérdések tisztázása, a vizsga megbeszélése. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 1 | Szeminárium: 1 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 14 | Szeminárium: 14 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 50 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 24 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 1 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 75 óra/szemeszter.
 • Összesen: 103 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A folyamatos írásbeli ellenőrzés feladatlapokkal történik az erre kijelölt tanóra első felében. Szóbeli vizsgára az a hallgató állhat, aki megfelelően teljesített a folyamatos ellenőrzés alkalmain. Az ezeken szerzett jegyek általánosa a végső, vizsgai értékelés 50%-át teszi ki.

Bibliográfia

Könyv