Unitárius egyháztörténet III

Az unitárius egyház első világháború utáni történetével, a népi demokrácia és a kommunista hatalom egyházellenes intézkedéseivel ismerkednek meg a hallgatók. Bemutatjuk a meghurcoltak és elítéltek életpályáját, de megismerkedünk a "demokrata szellemű kollaboránsokkal" is.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A totalitárius társadalmi struktúrák egyház- és intézményellenes satratégiáit megismerve a hallgatók bepillantást nyernek az unitárius intézményszervezés rejtelmeibe.

Általános kompetenciák

A hallgató képes arra, hogy elemezze a diktatúrák azon tényezőit, amelyek meggátolják a vallási közösségek társadalomban betöltött funkcióját. A hallgató képes hatékony együttműködésre különböző szerepkörökben, tiszteletben tartva mások hitelveit.

Óraszerkezet

 1. A szövetkezeti mozgalom apostolai: Ürmösi József és Balázs Ferenc

  Olvasmány:

  • Mikó Imre, Kicsi Antal, Horváth Sz. István: Balázs Ferenc monográfia, 112-220 (109)
 2. Nemzedéki konfliktusok az 1930-as években: a "medgyesi fiatalok"

  Olvasmány:

  • Máthé Zsigmond: Emlékezetből a medgyesi találkozóról, 179-183 (5)
  • Molnár B. Lehel: Újabb adatok a medgyesi mozgalomról Pál Tamás tollából, 228-235 (8)
  • Pál János: Újabb adalékok a medgyesi mozgalom történetéhez, 428-439 (12)
 3. Útkeresés a kisebbségi sorsban: egyháztársadalmi egyletek

 4. Az Unitárius Irodalmi Társaság. Unitárius irodalom a 20. században

  Olvasmány:

  • Kovács Sándor: Unitárius egyháztörténet, 75-88 (14)
 5. Az Unitárius Egyház zsidópolitikája (1938-1944)

  Olvasmány:

  • Pál János: Zsidókérdés a Magyarországi Unitárius Egyház nemzet- és egyházépítő stratégiájában (1940-1944) I, 381-420 (40)
  • Pál János: Zsidókérdés a Magyarországi Unitárius Egyház nemzet- és egyházépítő stratégiájában (1940-1944) II, 531-560 (30)
 6. Kiss Elek és köre. Balekok vagy kémek?

  Olvasmány:

  • Pál János: Unitárius egyházvezetés 1945-1965 között. Egy célcsoport metamorfózisa?, 82-175 (94)
 7. Behálózva. Az egyházi ellenállás megtörése, bebörtönzések

 8. Egy kisebbségi politikus dilemmái: Mikó Imre I

  Olvasmány:

  • Csapody Miklós: Mikó Imre a diákpolitikában (1929-1932), 264-283 (20)
  • Cseke Péter: Az Erdélyi Fiatalok unitárius munkatársai. A 110 éve született Balázs Ferenc és a 100 éve született Mikó Imre emlékének, 140-153 (14)
 9. A főgondnok dilemmái: Mikó Imre II

  Olvasmány:

  • Stefano Bottoni: Népszolgálat és túlélés. Mikó Imre és a román állambiztonság, 7-50 (44)
 10. Az elvtelen kollaborálás iskolapéldája. A demokratikus pap

  Olvasmány:

  • Oláh Sándor: Egy "demokratikus magatartású pap" az ügynökhálózatban I-III, 74-96 (23) 115-137 (23) 79-100 (22)
 11. Az egyház a hatalom hálójában. A Vallásügyi/Egyházügyi Államtitkárság

 12. Személyes életsorsok. A Liberté rabja

 13. 1968-1979. IARF küldöttek Erdélyben

  Olvasmány:

  • Kovács Sándor: „Simpozion 1979”. Dávid Ferenc kultusz: az egyházi üzenet és a politikai ellenőrzés, 51-81 (31)
 14. Hol tart a közelmúltkutatás?

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 50 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 20 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 5 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 75 óra/szemeszter.
 • Összesen: 103 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A vizsga feltétele az oralátogatás és a szakirodalom ismerete.