Bevezetés az Újszövetségbe IV

A Bevezetés az Újszövetségbe IV tantárgy keretében bemutatjuk a Zsidókhoz írt levél, az Egyetemes levelek, valamint a Jelenések könyve irodalomtörténeti kérdéseit (szerző, címzettek, a mű megírásának helye, ideje, körülményei, indítékai, irodalmi egysége és szerkezeti felépítése), főbb tartalmi egységeit, jellegzetes teológiai témáit és motívumait. Továbbá bemutatjuk az Újszövetség gyűjteménnyé formálódásának (kánontörténet) és áthagyományozásának (szövegtörténet) történeti feltételeit és körülményeit.
A történeti és tárgyi ismeretek birtokában a bevezetéstan felkészíti a hallgatót az újszövetségi exegézis és teológia művelésére.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató ismeri a Zsidókhoz írt levél, az Egyetemes levelek, valamint a Jelenések könyve irodalomtörténeti kérdéseit, az iratok tartalmát, teológiai témáit és motívumait, képes azokat az eddig tanultakkal egységben szemlélni, és szabatosan és szakszerűen bemutatni. A hallgató átlátja az Újszövetség kialakulásával, gyűjteménnyé formálódásával és áthagyományozásával kapcsolatos történeti kérdések lényegét.

Általános kompetenciák

A hallgató gyakorlatra tesz szert a Biblia értő olvasásában, tárgyi ismerete egyre bővül, teológiai szemlélete fokozatosan alakul és csiszolódik, ítéletalkotása tárgyszerűbbé, pontosabbá és megbízhatóbbá válik, rendszerező és integráló képessége nő.

Óraszerkezet

 1. Jézus, az Isten Fia, a Melkisédek rendje szerinti főpap (Zsid 1–7)

  Olvasmány:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1462-1469 (8)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 625-634 (10)
 2. Jézus áldozata és következményei (Zsid 8–13)

  Olvasmány:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1469-1478 (10)
  • Varga Zsigmond J.: Újszövetségi bevezetés, 303-314 (12)
 3. A Zsidókhoz írt levél bevezetéstani kérdései

  Olvasmány:

  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 89-93 (5)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 250-258 (9)
 4. Jakab levelének tartalmi és bevezetéstani kérdései

  Olvasmány:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1479-1485 (7)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 635-639 (5)
  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 161-166 (6)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 259-264 (6)
  • Varga Zsigmond J.: Újszövetségi bevezetés, 314-329 (16)
 5. Péter első levelének tartalmi és bevezetéstani kérdései

  Olvasmány:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1486-1493 (8)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 640-643 (4)
  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 166-171 (6)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 264-270 (7)
  • Varga Zsigmond J.: Újszövetségi bevezetés, 330-335 (6)
 6. Péter második levelének és Júdás levelének tartalmi és bevezetéstani kérdései

  Olvasmány:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1494-1497 (4) 1509-1511 (3)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 644-646 (3) 653-654 (2)
  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 171-175 (5)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 264-270 (7) 278-282 (5)
  • Varga Zsigmond J.: Újszövetségi bevezetés, 335-339 (5) 348-351 (4)
 7. János leveleinek tartalmi és bevezetéstani kérdései

  Olvasmány:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1498-1508 (11)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 647-652 (6)
  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 147-153 (7)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 270-278 (9)
  • Varga Zsigmond J.: Újszövetségi bevezetés, 339-348 (10)
 8. A központi látomás, a hét levél, Isten trónja és a Bárány, az első csapássorozatok (Jel 1–11)

  Olvasmány:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1512-1522 (11)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 655-669 (15)
 9. A Sárkány, a fenevadak és Babilon, a végső összecsapás, új ég, új föld, új Jeruzsálem (Jel 12–21)

  Olvasmány:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1522-1532 (11)
  • Varga Zsigmond J.: Újszövetségi bevezetés, 352-366 (15)
 10. A Jelenések könyvének bevezetéstani kérdései

  Olvasmány:

  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 153-160 (8)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 283-291 (9)
 11. Kánontörténet 1. Az újszövetségi iratok kanonizálásának feltételei és körülményei

  Olvasmány:

  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 10-16 (7)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 31-49 (19)
  • Varga Zsigmond J.: Újszövetségi bevezetés, 28-52 (25)
 12. Kánontörténet 2. Az újszövetségi kánon kialakulása

  Olvasmány:

  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 49-63 (15)
  • Varga Zsigmond J.: Újszövetségi bevezetés, 53-73 (21)
 13. Szövegtörténet 1. Az Újszövetség szövegének legfontosabb kéziratai

  Olvasmány:

  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 16-18 (3)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 64-67 (4) 81-96 (16)
  • Varga Zsigmond J.: Újszövetségi bevezetés, 74-93 (20)
 14. Szövegtörténet 2. Kritikai szövegkiadások és a szövegkritika

  Olvasmány:

  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 68-81 (14) 97-105 (9)
  • Varga Zsigmond J.: Újszövetségi bevezetés, 93-109 (17)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 30 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 10 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 5 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 47 óra/szemeszter.
 • Összesen: 75 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A hallgató szóbeli záróvizsgán ad számot ismereteiről és a kialakult készségekről.

Bibliográfia

Forráskiadvány

Tanulmánykötet

Könyv