Hitvallásismeret II

A hallgatónak ismernie kell a Heidelbergi Káté szövegét, érzékelnie kell annak patrisztikus és középkori hátterét, világosan kell látnia a 16. századi katolicizmussal szemben folytatott polémia lényegét, valamint a különböző protestáns irányok egymáshoz viszonyított azonosságát és különbözőségét. Lényeges továbbá, hogy a hallgató képes legyen e hitvallást az igehirdetést szabályzó normaként alkalmazni - természetesen a Szentírás általi "jobbra tanítás" lehetőségének nyitottságában.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A kurzus fejleszti a diák azon készségét, hogy rendszerben lássa a keresztyén tanítás leglényegesebb elemeit; hogy elhelyezhesse azokat egy kronologikus dogmatörténeti fejlődésvonalon; hozzásegíti azon képesség kialakításához, mellyel az ötödfél évszázados tanítás aktualitását megragadhatja illetve felismerheti ennek korhoz kötött jegyeit és különbséget tehet a kettő között.

Óraszerkezet

 1. A hit általi megigazulás. HK 59-64

  Olvasmány:

  • Fekete Károly: A Heidelbergi Káté magyarázata, 251-270 (20)
  • Szűcs Ferenc: Hitvallásismeret, 87-91 (5)
 2. A sákramentumokról. HK 75-68

  Olvasmány:

  • Fekete Károly: A Heidelbergi Káté magyarázata, 271-297 (27)
  • Szűcs Ferenc: Hitvallásismeret, 91-97 (7)
  • Ferencz Árpád: Bevezetés a Heidelbergi Káté világába, 81-83 (3)
 3. A szent keresztségről. HK 69-74

  Olvasmány:

  • Fekete Károly: A Heidelbergi Káté magyarázata, 298-330 (33)
  • Szűcs Ferenc: Hitvallásismeret, 97-103 (7)
  • Ferencz Árpád: Bevezetés a Heidelbergi Káté világába, 83-85 (3)
 4. Az Úrvacsora lényege és hatása. HK 75-77

  Olvasmány:

  • Fekete Károly: A Heidelbergi Káté magyarázata, 331-347 (17)
  • Szűcs Ferenc: Hitvallásismeret, 103-111 (9)
  • Ferencz Árpád: Bevezetés a Heidelbergi Káté világába, 85-90 (6)
 5. Különleges kérdések: a mise; az úrvacsoravétel feltételei. HK 80-82

  Olvasmány:

  • Fekete Károly: A Heidelbergi Káté magyarázata, 348-372 (25)
 6. A kulcsok hatalma. A hálaadásról. A jó cselekedetek szükségéről. HK 83-87

  Olvasmány:

  • Fekete Károly: A Heidelbergi Káté magyarázata, 371-392 (22)
  • Szűcs Ferenc: Hitvallásismeret, 111-117 (7)
 7. A bűnbánat és megtérés. HK 88-92

  Olvasmány:

  • Fekete Károly: A Heidelbergi Káté magyarázata, 393-404 (12)
  • Szűcs Ferenc: Hitvallásismeret, 117-123 (7)
 8. A Tízparancsolat. Az első parancsolat. HK 93-95

  Olvasmány:

  • Fekete Károly: A Heidelbergi Káté magyarázata, 405-415 (11)
  • Szűcs Ferenc: Hitvallásismeret, 131-135 (5)
  • Ferencz Árpád: Bevezetés a Heidelbergi Káté világába, 91-98 (8)
 9. A második és harmadik parancsolat. HK 96-102

  Olvasmány:

  • Fekete Károly: A Heidelbergi Káté magyarázata, 416-433 (18)
 10. Negyedik és ötödik parancsolat. HK 103-104

  Olvasmány:

  • Fekete Károly: A Heidelbergi Káté magyarázata, 434-450 (17)
  • Szűcs Ferenc: Hitvallásismeret, 135-143 (9)
 11. A hatodik és hetedik parancsolat. HK 105-109

  Olvasmány:

  • Fekete Károly: A Heidelbergi Káté magyarázata, 451-461 (11)
 12. Nyolcadik, kilencedik és tizedik parancsolat. HK 110-115

  Olvasmány:

  • Fekete Károly: A Heidelbergi Káté magyarázata, 462-477 (16)
 13. Az imádkozásról. HK 116-121

  Olvasmány:

  • Fekete Károly: A Heidelbergi Káté magyarázata, 478-494 (17)
  • Szűcs Ferenc: Hitvallásismeret, 143-147 (5)
  • Ferencz Árpád: Bevezetés a Heidelbergi Káté világába, 98-106 (9)
 14. A Miatyánk magyarázata. HK 122-129

  Olvasmány:

  • Fekete Károly: A Heidelbergi Káté magyarázata, 495-522 (28)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 28 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 2 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 32 óra/szemeszter.
 • Összesen: 60 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A hallgató az írásbeli vizsgára való jelentkezés feltételeként a Káté szövegének pontos ismeretéről ad számot szóbeli kikérdezés során.

Bibliográfia

Könyv