Egyetemes egyháztörténet I

Ez a korszak a keresztyén egyház kialakulásától a szentháromságtani viták lezárásáig követi figyelemmel az egyház történetét. A tárgy célja bemutatni azokat az eseményeket, amelyek következtében kikristályosodik az egyház tanítása és szervezeti egysége. Ugyanakkor bemutatjuk a keresztyénüldözések korát is, kitérve azokra a jellemzőkre, amelyek révén az egyháznak sikerült megmaradni az ellenséges környezetben.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató megismeri az egyház kialakulásának történetét pünkösdtől az ökumenikus zsinatokig. Az alapismeretek (egyházszervezet kialakulása, az eretnekségek ismerete, a keresztyénüldözések kora stb.) elsajátítása révén a hallgató képes helyesen értelmezni az ősegyház küzdelmét és belső megerősödését.

Általános kompetenciák

A hallgató képes arra, hogy helyesen értelmezze az ősegyház életének fontosabb eseményeit, felismeri az óegyházi eretnekségek kapcsán a modern eretnekséget, valamint bepillantást nyer az egyházatyák korába is.

Óraszerkezet

 1. Bevezetés

  Olvasmány:

  • Marton József: A keresztény ókor, 15-22 (8)
 2. Az ősegyház

  Olvasmány:

  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 12-17 (6)
  • Chadwick, Henry: A korai egyház, 7-20 (14)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 13-17 (5)
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 16-26 (11)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 6-9 (4)
  • Marton József: A keresztény ókor, 33-71 (39)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 37-72 (36)
 3. Az egyház és a Római Birodalom

  Olvasmány:

  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 7-11 (5) 26-30 (5)
  • Chadwick, Henry: A korai egyház, 20-28 (9)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 13-17 (5) 106-114 (9)
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 27-70 (44)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 3-5 (3) 11-11 (1) 16-16 (1)
  • Marton József: A keresztény ókor, 74-87 (14)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 74-88 (15)
 4. Eretnekség a korai egyházban

  Olvasmány:

  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 22-25 (4)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 31-38 (8)
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 51-57 (7)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 13-15 (3)
 5. Pogány eredetű eretnekségek

  Olvasmány:

  • Marton József: A keresztény ókor, 93-100 (8)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 96-103 (8)
  • Pásztori-Kupán István: Követvén a szent atyákat... Az óegyház dogmatörténete 381-ig, 20-22 (3) 26-37 (12)
 6. Az apostoli atyák

  Olvasmány:

  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 30-36 (7)
  • Chadwick, Henry: A korai egyház, 30-37 (8)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 38-47 (10)
  • Pásztori-Kupán István: Követvén a szent atyákat... Az óegyház dogmatörténete 381-ig, 17-20 (4)
 7. Az egyházatyák

  Olvasmány:

  • Chadwick, Henry: A korai egyház, 68-76 (9) 83-103 (21)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 10-17 (8)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 34-38 (5)
  • Pásztori-Kupán István: Követvén a szent atyákat... Az óegyház dogmatörténete 381-ig, 47-63 (17)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 104-112 (9)
  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 30-36 (7)
 8. Hitvallás és kánon

  Olvasmány:

  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 25-26 (2)
  • Chadwick, Henry: A korai egyház, 37-49 (13)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 17-23 (7)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 14-18 (5)
 9. Kultusz és egyházszervezet

  Olvasmány:

  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 36-41 (6)
  • Chadwick, Henry: A korai egyház, 37-49 (13)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 18-20 (3)
  • Marton József: A keresztény ókor, 107-120 (14)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 128-131 (4)
 10. Nagy Konstantin és kora

  Olvasmány:

  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 43-45 (3)
  • Chadwick, Henry: A korai egyház, 110-122 (13)
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 71-82 (12)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 22-23 (2)
  • Marton József: A keresztény ókor, 121-126 (6)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 132-138 (7) 144-148 (5)
 11. A niceai zsinat

  Olvasmány:

  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 45-47 (3)
  • Chadwick, Henry: A korai egyház, 115-133 (19)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 53-58 (6)
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 82-87 (6)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve,
  • Marton József: A keresztény ókor, 145-153 (9)
  • Pásztori-Kupán István: Követvén a szent atyákat... Az óegyház dogmatörténete 381-ig, 76-94 (19)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 149-156 (8)
 12. A konstantinápolyi zsinat

  Olvasmány:

  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 45-47 (3)
  • Chadwick, Henry: A korai egyház, 134-140 (7)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 58-60 (3)
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 87-88 (2)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve,
  • Marton József: A keresztény ókor, 153-157 (5)
  • Pásztori-Kupán István: Követvén a szent atyákat... Az óegyház dogmatörténete 381-ig, 171-189 (19)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 157-161 (5)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 60 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 10 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 5 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 75 óra/szemeszter.
 • Összesen: 103 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

szóbeli és írásbeli vizsga.

Bibliográfia

Könyv