Egyetemes egyháztörténet III

A virágzó középkor egyháztörténete a megerősödött és intézményesült egyház történetének a kora. A tárgy megismerteti ennek a korszaknak a fontosabb eseményeit: az egyház megújítására tett törekvéseket, a függetelenség kivívását, a korszak meghatározó teológiai irányzatát, valamint a nyugati egyház nagy válságait is. A tárgy célja rámutatni az egyházi élet megújításának szükségességére, a középkori szerzetesrendek kialakulásának fontosságára, valamint a reformzsinatok szükségességére.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A virágzó középkor egyházának fontos eseményei és belső irányzata révén a hallgató megérti az egyház gondolkodásának lényeges elemit. Az egyházi függetlenség kivívása, valamint a pápák hatalma rávilágít arra a veszélyekre, amelyek az egyházat eltávolították ősegyházi eszményektől.

Általános kompetenciák

A hallgató képes eligazodni és helyesen értelmezni a kor általános ismertetőjeleit. Megismeri az események hátterében álló okokat és megérti a változás szükségességét.

Óraszerkezet

 1. A clunyi reform

  Olvasmány:

  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 69-75 (7)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 105-109 (5)
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 184-194 (11)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 48-50 (3)
 2. Az invesztitúra-harc

  Olvasmány:

  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 82-84 (3)
  • Marton József: A keresztény középkor, 107-124 (18)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 373-384 (12)
 3. A pápaság világhatalmi törekvése

  Olvasmány:

  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 113-114 (2)
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 222-229 (8)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 56-58 (3)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 84-86 (3)
  • Marton József: A keresztény középkor, 125-137 (13)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 373-384 (12)
 4. A keresztes hadjáratok

  Olvasmány:

  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 75-76 (2)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 110-112 (3)
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 202-208 (7)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 51-52 (2)
  • Marton József: A keresztény középkor, 156-165 (10)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 412-419 (8)
 5. Magyar kereszténység az Árpád-házi királyok alatt

  Olvasmány:

  • Marton József: A keresztény középkor, 42-53 (12)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 307-321 (15)
  • Hermann Egyed: A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. , 43-122 (80)
 6. Eretnek mozgalmak a középkorban

  Olvasmány:

  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 76-82 (7)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 126-127 (2)
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 208-214 (7)
 7. Albigensek és valdensek

  Olvasmány:

  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 58-59 (2)
  • Marton József: A keresztény középkor, 187-195 (9)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 439-446 (8)
 8. A középkori szerzetesrendek

  Olvasmány:

  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 82-85 (4)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 119-122 (4)
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 215-218 (4)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 59-60 (2)
 9. Ferencesek és domonkosok

  Olvasmány:

  • Marton József: A keresztény középkor, 175-186 (12)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 429-438 (10)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 87-89 (3)
 10. A skolasztika

  Olvasmány:

  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 86-92 (7)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 113-118 (6)
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 218-222 (5)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 89-90 (2)
 11. Canterbury Anselmus és Aquinói Tamás

  Olvasmány:

  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 53-62 (10)
  • Marton József: A keresztény középkor, 196-202 (7)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 447-457 (11)
  • Tonk Márton: Bevezetés a középkori filozófia történetébe, 58-88 (31)
 12. Az avignoni pápaság I.

  Olvasmány:

  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 94-102 (9)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 127-139 (13)
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 222-246 (25)
 13. Az avignoni pápaság II.

  Olvasmány:

  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 65-66 (2)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 94-97 (4)
  • Marton József: A keresztény középkor, 220-238 (19)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 483-497 (15)
 14. Összefoglalás

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 1 | Szeminárium: 1 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 14 | Szeminárium: 14 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 60 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 10 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 5 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 0 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 75 óra/szemeszter.
 • Összesen: 103 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

Írásbeli és szóbeli.