János evangéliumának exegézise

„Ezek [a béreaiak] nemesebb lelkűek voltak, mint a thesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok.” (ApCsel 17, 11)

A János evangéliumának exegézise szeminárium célja: a korábban elsajátított módszertani ismereteket alkalmazása és begyakorlása az újszövetségi exegézis munkájában.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató képes önállóan elkészíteni egy textus exegézisét, hogy az alapul szolgálhasson számára a homiletikai exegézishez.

Általános kompetenciák

A hallgató képes körülhatárolni az evangéliumi perikopa szövegegységeit, felismerni azoknak szűkebb, illetve tágabb kontextusát; alkalmazni tudja a szövegegységhez leginkább illő exegetikai módszereket.

Óraszerkezet

 1. Bevezetés: János evangéliumának jellegzetességei, tartalmi felosztása, teológiája

  Olvasmány:

  • Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumához, 33-52 (20)
  • Lenkeyné Semsey Klára: János evangéliuma, 3-36 (34)
 2. Jézus és a lombsátoros ünnep

  Olvasmány:

  • Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumához, 202-225 (24)
  • Adorjáni Zoltán: Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám és igyék! Jn 7,37-39, 80-84 (5)
  • Mátyás Ernő: János evangéliuma. Írásmagyarázat, 122-128 (7)
  • Boor, Werner de: Das Evangelium des Johannes. Kapitel 1 bis 10, 226-249 (24)
 3. Jn 7,1-5

 4. Jn 7,6-9

 5. Jn 7,10-13

 6. Jn 7,14-18

 7. Jn 7,19-24

 8. Jn 7,25-30

 9. Jn 7,31-36

 10. Jn 7,37-39

 11. Jn 7,40-44

 12. A felmerült módszertani kérdések megbeszélése

 13. A félévi szeminárium kiértékelése

 14. A felhasznált kommentárok összevetése

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 0 | Szeminárium: 2 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 0 | Szeminárium: 28 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 25 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 2 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 20 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 49 óra/szemeszter.
 • Összesen: 77 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A végleges jegy összetevői: órai aktivitás (20%), szemináriumi dolgozat bemutatása (80%).

Bibliográfia

Könyv

Tanulmány folyóiratban