Katekhétika II

A Katekhétika II szervesen ráépül a Katekhétika I - ben tanultakra, az általános ismereteket korosztályra lebontva tanulja meg alkalmazni a hallgató, közben képessé válik órarendek és óratervek elkészítésére, hatékony óratartásra valamint arra, hogy a tanulás közben kialakult koncepcióját, nevelési eszméit meg tudja fogalmazni.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A félévben tanultak alapján a hallgató képes megtervezni óvodától felnőttképzésig az bibliából tanítandó tartalom kalendarisztikus és tematikus tantervét, képes elkészíteni óraterveket bibliaórákra, káté órákra és iskolai vallásórákra.Az óra megtervezésénél szakszerűen válogat a megismert és elsajátított óratartási módszerek és az óra hatékonyságát növelő eszközök között.

Általános kompetenciák

A hallgató ebben a félévben begyakorolja a konstruktív pedagógia látásmódján alapuló oktatási módszereket és képes lesz minden - az egyházban előforduló - oktatási helyzetben megállni a helyét. Képes lesz mind egyéni, mind csoporttevékenységre, valamint a kooperatív módszer alkalmazására.

Óraszerkezet

 1. Az első féléves ismeretek rendszerezése

  Olvasmány:

  • Vajda Zsuzsanna: Lélektankönyv, 42-65 (24)
 2. Speciális szükségletű gyermekek katekhizációs lehetőségei - siketek és gyengén látók

  Olvasmány:

  • Gergely Jenő: A gyógypedagógia pedagógiai-pszichológiai kérdéseiről, 3-25 (23) 115-130 (16)
 3. Speciális szükségletű gyermekek katekhizációs lehetőségei - mozgáskorlátozottak és betegek

  Olvasmány:

  • Gergely Jenő: A gyógypedagógia pedagógiai-pszichológiai kérdéseiről, 27-76 (50) 132-148 (17)
 4. Speciális szükségletű gyermekek katekhizációs lehetőségei - mentálisan korlátozottak, ill. tanulási problémákkal rendelkezők

  Olvasmány:

  • Gergely Jenő: A gyógypedagógia pedagógiai-pszichológiai kérdéseiről, 79-111 (33)
 5. Speciális szükségletű gyermekek katekhizációs lehetőségei - siketek és gyengén látók

 6. Gyakorlati katekhizációs munka óvodásokkal és első osztályosokkal

  Olvasmány:

  • Gyökössy Endre: Hogyan tartsunk gyermekbibliaórát?, 5-81 (77)
 7. Gyakorlati katekhizációs munka II - IV osztályokkal

  Olvasmány:

  • Gyökössy Endre: Hogyan tartsunk gyermekbibliaórát?, 5-81 (77)
 8. Gyakorlati katekhizációs munka V - VI osztályosokkal

  Olvasmány:

  • Dr. Gyökössy Endre: Hogyan kell gyermekbibliaórát tartani?, 5-81 (77)
 9. Gyakorlati katekhizációs munka VII - VIII osztályosokkal

  Olvasmány:

  • Dr. Gyökössy Endre: Hogyan kell gyermekbibliaórát tartani?, 5-81 (77)
 10. Gyakorlati katekhizációs munka IX - X osztályosokkal

  Olvasmány:

  • Griffin, Em: Együtt-lét, 7-110 (104)
 11. Gyakorlati katekhizációs munka XI - XII osztályosokkal

  Olvasmány:

  • Griffin, Em: Együtt-lét, 111-199 (89)
 12. Gyakorlati katekhizációs munka fiatal felnőttekkel

  Olvasmány:

  • Griffin, Em: Együtt-lét, 199-231 (33)
 13. Speciális kathekizációs munka a konfirmációra felkészülő korosztályokkal

  Olvasmány:

  • Chapman, Gary, Campbell, Ross: Gyerekekre hangolva, 7-90 (84)
 14. Katekhétai habitus és katekhétikai koncepció újrafogalmazása a tanultak alapján

  Olvasmány:

  • Chapman, Gary, Campbell, Ross: Gyerekekre hangolva, 91-205 (115)
 15. Összefoglalás: a tanítványi lét szépségei és buktatói a katekhézisben

  Olvasmány:

  • Cloud, Henry, Towsend, John: Határaink, 133-260 (128)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 4 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 2 | Gyakorlat: 0)
 • 56 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 28 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 56 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 10 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 7 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 75 óra/szemeszter.
 • Összesen: 131 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

Mindenki megadott időpontokra szemináriumi dolgozatot vagy könyvjegyzetet készít, tantervet és óratervet ír, órát tart megnevezett korosztálynak, majd év végén írásbeli és szóbeli vizsgán bizonyítja, hogy az ismereteket alaposan elsajátította.