Katekhétika II

A Katekhétika II szervesen ráépül a Katekhétika I - ben tanultakra, az általános ismereteket korosztályra lebontva tanulja meg alkalmazni a hallgató, közben képessé válik órarendek és óratervek elkészítésére, hatékony óratartásra valamint arra, hogy a tanulás közben kialakult koncepcióját, nevelési eszméit meg tudja fogalmazni.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A félévben tanultak alapján a hallgató képes megtervezni óvodától felnőttképzésig az bibliából tanítandó tartalom kalendarisztikus és tematikus tantervét, képes elkészíteni óraterveket bibliaórákra, káté órákra és iskolai vallásórákra.Az óra megtervezésénél szakszerűen válogat a megismert és elsajátított óratartási módszerek és az óra hatékonyságát növelő eszközök között.

Általános kompetenciák

A hallgató ebben a félévben begyakorolja a konstruktív pedagógia látásmódján alapuló oktatási módszereket és képes lesz minden - az egyházban előforduló - oktatási helyzetben megállni a helyét. Képes lesz mind egyéni, mind csoporttevékenységre, valamint a kooperatív módszer alkalmazására.

Óraszerkezet

 1. Az első féléves ismeretek rendszerezése

  Olvasmány:

  • Vajda Zsuzsanna: Lélektankönyv, 42-65 (24)
 2. Speciális szükségletű gyermekek katekhizációs lehetőségei - siketek és gyengén látók

  Olvasmány:

  • Gergely Jenő: A gyógypedagógia pedagógiai-pszichológiai kérdéseiről, 3-25 (23) 115-130 (16)
 3. Speciális szükségletű gyermekek katekhizációs lehetőségei - mozgáskorlátozottak és betegek

  Olvasmány:

  • Gergely Jenő: A gyógypedagógia pedagógiai-pszichológiai kérdéseiről, 27-76 (50) 132-148 (17)
 4. Speciális szükségletű gyermekek katekhizációs lehetőségei - mentálisan korlátozottak, ill. tanulási problémákkal rendelkezők

  Olvasmány:

  • Gergely Jenő: A gyógypedagógia pedagógiai-pszichológiai kérdéseiről, 79-111 (33)
 5. Speciális szükségletű gyermekek katekhizációs lehetőségei - siketek és gyengén látók

 6. Gyakorlati katekhizációs munka óvodásokkal és első osztályosokkal

  Olvasmány:

  • Gyökössy Endre: Hogyan tartsunk gyermekbibliaórát?, 5-81 (77)
 7. Gyakorlati katekhizációs munka II - IV osztályokkal

  Olvasmány:

  • Gyökössy Endre: Hogyan tartsunk gyermekbibliaórát?, 5-81 (77)
 8. Gyakorlati katekhizációs munka V - VI osztályosokkal

  Olvasmány:

  • Dr. Gyökössy Endre: Hogyan kell gyermekbibliaórát tartani?, 5-81 (77)
 9. Gyakorlati katekhizációs munka VII - VIII osztályosokkal

  Olvasmány:

  • Dr. Gyökössy Endre: Hogyan kell gyermekbibliaórát tartani?, 5-81 (77)
 10. Gyakorlati katekhizációs munka IX - X osztályosokkal

  Olvasmány:

  • Griffin, Em: Együtt-lét, 7-110 (104)
 11. Gyakorlati katekhizációs munka XI - XII osztályosokkal

  Olvasmány:

  • Griffin, Em: Együtt-lét, 111-199 (89)
 12. Gyakorlati katekhizációs munka fiatal felnőttekkel

  Olvasmány:

  • Griffin, Em: Együtt-lét, 199-231 (33)
 13. Speciális kathekizációs munka a konfirmációra felkészülő korosztályokkal

  Olvasmány:

  • Chapman, Gary, Campbell, Ross: Gyerekekre hangolva, 7-90 (84)
 14. Katekhétai habitus és katekhétikai koncepció újrafogalmazása a tanultak alapján

  Olvasmány:

  • Chapman, Gary, Campbell, Ross: Gyerekekre hangolva, 91-205 (115)
 15. Összefoglalás: a tanítványi lét szépségei és buktatói a katekhézisben

  Olvasmány:

  • Cloud, Henry, Towsend, John: Határaink, 133-260 (128)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 4 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 2 | Gyakorlat: 0)
 • 56 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 28 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 56 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 10 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 7 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 75 óra/szemeszter.
 • Összesen: 131 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

Mindenki megadott időpontokra szemináriumi dolgozatot vagy könyvjegyzetet készít, tantervet és óratervet ír, órát tart megnevezett korosztálynak, majd év végén írásbeli és szóbeli vizsgán bizonyítja, hogy az ismereteket alaposan elsajátította.

Bibliográfia

Könyv