Bevezetés az Ószövetségbe I

A tárgy irodalomtörténeti, szövegtörténeti, kánontörténeti és teológiai bevezetést kínál az Ószövetség könyveihez. Az előadások és tesztek a tárgyalt könyvek részletes tartalmi feldolgozását és a Bibliában való jártasság elsajátítását célozzák.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A Bibliával kapcsolatos alapvető terminológia alkalmazása az Ószövetség egyes könyveinek strukturális és tartalmi elemzése rendjén; az Ószövetség keletezésének leírásában a szocio-kulturális és vallási háttér alkalmazása, valamint a szöveg történetének és fontosabb témáinak fejlődési leírása; az egyes ószövetségi könyvek sajátosságainak szintetizálása; az egyház jövendőbeli lelkészei számára egy teológiai kultúra kialakítása; a bibliai ismeretek alkalmazási képessége a lelkészi munka különböző területein.

Általános kompetenciák

Vallásközi és felekezetközi párbeszédben való részvétel képessége; a kereszténység megértése és tisztelete, az értelmezési különbségek felismerése.

Óraszerkezet

 1. Az Ószövetség történeti háttere; keletkezés-, kánon- és szövegtörténete

  Olvasandó még: Szabó Árpád: Egyetemi jegyzet

  Olvasmány:

  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 15-18 (4) 31-37 (7)
  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 11-25 (15)
  • Boman, Thorleif: A héber és a görög gondolkodásmód egybevetése
  • Kodolányi János: Az égő csipkebokor
 2. A Pentateuch: részei, kutatástörténet, források

  Olvasmány:

  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 217-242 (26)
  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 89-91 (3)
 3. A Genézis és elbeszélései

  Olvasmány:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 133-154 (22)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 58-67 (10)
 4. Az Exodus és elbeszélései

  Olvasmány:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 155-187 (33)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 68-80 (13)
 5. Leviticus és Numeri

  Olvasmány:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 188-194 (7)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 81-89 (9)
 6. Deuteronómium: az iskola és a deuteronomisztikus történeti mű

  Olvasmány:

  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 297-315 (19)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 90-97 (8)
 7. Kánaán: történelem és szimbolizmus; a honfoglalással kapcsolatos képzetek a Józsué, Bírák és Ruth könyvében

  Olvasmány:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 195-226 (32)
 8. A monarchia létrejötte: Királyok könyvei (1-4); a teokrácia eszméje, a vallási élet (át)szervezése

  Olvasmány:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 227-229 (3) 240-244 (5)
  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 324-345 (22)
 9. A monarchia története: a nagy királyok (az egyesült királyság), politikai és prófétai történések

  Olvasmány:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 229-239 (11)
 10. A monarchia története: a nagy királyok (az egyesült királyság), politikai és prófétai történések

  Boadt, 229–239;

 11. A monarchia története: a kettészakadt ország királyai; politikai és prófétai történések

  Olvasmány:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 292-300 (9)
  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 352-363 (12)
 12. Egy alternatív történetírás: Krónikák könyvei

  Olvasmány:

  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 538-543 (6)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 157-171 (15)
 13. Fogság. Ezsdrás, Nehemiás. Izrael újjászervezése

  Olvasmány:

  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 544-551 (8)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 172-190 (19)
 14. Az „öt tekercs” könyvei: Ruth, Eszter

  Olvasmány:

  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 566-567 (2) 603-607 (5)
 15. Ismétlés

  Olvasmány:

  • Birch, Bruce C., Brueggemann, Walter, Fretheim, Terence E., Petersen, David L.: A Theological Introduction to the Old Testament
  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe
  • Gottwald, Norman K.: The Hebrew Bible: A Socio-Literary Introduction
  • Mann, Thomas: József és Testvérei

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 30 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 20 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 52 óra/szemeszter.
 • Összesen: 80 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

Félév végi szóbeli vizsga (65%), írásbeli tesztek (35%). A vizsgára való jelentkezés feltétele a kurzusokon való részvétel (minimum 50%), a teszteken átmenő osztályzat elérése, illetve a szóbeli vizsgát megelőző belépő teszt átmenőre való teljesítése.

Bibliográfia

Könyv

Tanulmánykötet