Bevezetés az Ószövetségbe II

Irodalomtörténeti, szövegtörténeti, kánontörténeti és teológiai bevezetés az Ószövetség könyveihez. Az előadások és szemináriumok, valamint a tesztek a tárgyalt könyvek részletes tartalmi feldolgozását és a Bibliában való jártasság elsajátítását célozzák.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

- a Bibliával kapcsolatos alapvető terminológia alkalmazása az Ószszövetség egyes könyveinek strukturális és tartalmi elemzése rendjén - az Ószövetség keletezésének leírásában a szocio-kulturális és vallási háttér alkalmazása, valamint a szöveg történetének és fontosabb témáinak fejlődési leírása - az egyes ószövetségi könyvek sajátosságainak szintetizálása - az egyház jövendőbeli lelkészei számára egy teológiai kultúra kialakítása - a bibliai ismeretek alkalmazási képessége a lelkészi munka különböző területein - vallásközi és felekezetközi párbeszédben való részvétel képessége - a kereszténység megértése és tisztelete, az értelmezési különbségek felismerése

Óraszerkezet

 1. Bevezetés a prófétai irodalomba; etimológia, történeti áttekintés

  Olvasmány:

  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 352-357 (6)
  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 309-314 (6)
 2. A VIII. század prófétái. Általános jellemzés. Ámósz és Hóseás

  Olvasmány:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 315-321 (7)
  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 364-372 (9)
 3. (Proto) Ézsaiás 1-39

  Olvasmány:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 322-337 (16)
  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 372-380 (9)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 243-253 (11)
 4. Mikeás, Zofóniás, Habakukk

  Olvasmány:

  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 380-390 (11)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 368-376 (9) 383-394 (12)
 5. Jeremiás: a próféta élete és a könyv üzenete

  Olvasmány:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 360-373 (14)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 272-295 (24)
  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 390-399 (10)
 6. Ezékiel próféta

  Olvasmány:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 383-397 (15)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 302-315 (14)
  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 401-409 (9)
 7. Deutero-Ézsaiás (40–55)

  Olvasmány:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 416-430 (15)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 253-264 (12)
  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 410-416 (7)
 8. Trito-Ézsaiás (56-66)

  Olvasmány:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 431-444 (14)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 265-271 (7)
 9. A VII–VI. század prófétái

  Olvasmány:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 462-471 (10)
  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 385-401 (17)
 10. Bölcsességi irodalom: bevezetés. A héber költészet sajátosságai. Példabeszédek könyve

  Olvasmány:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 272-480 (209)
  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 452-461 (10)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 227-231 (5)
 11. Jób könyve

  Olvasmány:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 481-482 (2)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 205-210 (6)
  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 461-469 (9)
 12. Prédikátor könyve. Énekek Éneke

  Olvasmány:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 483-486 (4)
  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 352-374 (23)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 233-242 (10)
 13. Zsoltárok könyve

  Olvasmány:

  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 500-537 (38)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 211-226 (16)
 14. Az apokaliptikus irodalom. Dániel könyve

  Olvasmány:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 506-516 (11)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 313-323 (11)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 1 | Szeminárium: 1 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 14 | Szeminárium: 14 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 20 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 10 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 32 óra/szemeszter.
 • Összesen: 60 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

Félév végi szóbeli vizsga (65%), írásbeli tesztek (35%).
A vizsgára való jelentkezés feltétele a kurzusokon való minimum 50%-os részvétel, a teszteken átmenő osztályzat elérése, illetve a szóbeli vizsgát megelőző belépő teszt átmenőre való teljesítése.

Bibliográfia

Könyv

Tanulmánykötet