Ószövetségi teológia

A kurzus betekintést kíván nyújtani az Ószövetségi teológia témaköreibe, szakirodalmába.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A kurzus a következő sajátos készségek kialakítására törekszik:
 • a hallgató képes az Ószövetség teológiai sokszínűségének a felismerésére;
 • ismeri a metafora nyelvi szükségszerűségét a bálványimádás elkerülésében;
 • értelmezni tudja a diszjunktivitás, isteni szuverenitás, lojalitás, rejtettség, kétértelműség fogalmait, Isten működésének etikai és esztétikai dimenzióinak viszonyát;
 • le tudja írni a személyi mivolt szövetségi jellemzőit;
 • ismeri a prófétai és bölcsességi tradíció fontosabb vonásait;
 • végig tudja vezetni a teodicea problémáját az Ószövetség. könyvein;
 • dekonstruálni tudja az Ósz.övetségre irányuló fontosabb keresztény sztereotípiákat;
 • érti az Ószövetségi teológia és a posztmodern metanarratíva viszonyát;
 • érti a keresztény imaginatív értelmezésének összefüggésében a megengedő, de nem megkívánt értelem jelentését

Általános kompetenciák

A hallgató ismeri az Ószövetség jelentőségét a teológiai tárgyak összefüggésében. Képes kritikusan, reflektíven viszonyulni egy adott témához.

Óraszerkezet

 1. A képtilalom az Ószövetségben

 2. Tiszta és tisztátalan. Betegség, gyógyítás és halál az izraelita törvénykezésben és a későbbi korokban

 3. A zsoltárok az egyéni és közösségi kegyességben

 4. Az igazság fogalma az Ószövetségben

 5. Bölcsességi hagyomány: Izrael tapasztalati és teológiai bölcsessége

 6. A próféták viszonyulása az elhíváshoz, időhöz, a nemzeti és világpolitikai körülményekhez

 7. Karen Armstrong: Isten története. A könyv eszméi és recepciója

 8. Tanúságtétel jelzőkkel

  Olvasmány:

  • Brueggemann, Walter: Az Ószövetség teológiája. Tanúságtétel, vita, pártfogás, 265-294 (30)
 9. Tanuságtétel metaforákban és diszjunktivitásban

  Olvasmány:

  • Brueggemann, Walter: Az Ószövetség teológiája. Tanúságtétel, vita, pártfogás, 295-396 (102)
 10. Rejtettség, kétértelműség, negatívság

  Olvasmány:

  • Brueggemann, Walter: Az Ószövetség teológiája. Tanúságtétel, vita, pártfogás, 397-502 (106)
 11. Jahve társai: az emberi személy, teremtés

  Olvasmány:

  • Brueggemann, Walter: Az Ószövetség teológiája. Tanúságtétel, vita, pártfogás, 553-602 (50) 645-688 (44)
 12. Közvetítők: Tóra, próféták

  Olvasmány:

  • Brueggemann, Walter: Az Ószövetség teológiája. Tanúságtétel, vita, pártfogás, 689-726 (38) 753-820 (68)
 13. Közvetítők: a bölcsek

  Olvasmány:

  • Brueggemann, Walter: Az Ószövetség teológiája. Tanúságtétel, vita, pártfogás, 821-852 (32)
 14. Kilátások, értelmezési kérdések

  Olvasmány:

  • Brueggemann, Walter: Az Ószövetség teológiája. Tanúságtétel, vita, pártfogás, 853-906 (54)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 36 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 12 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 14 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 64 óra/szemeszter.
 • Összesen: 92 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A végleges értékelés a következőképpen áll össze: 30% egy szemináriumi dolgozat elkészítése és bemutatása; 20% órai az aktivitás; 40% a záróvizsga eredménye.

Bibliográfia

Könyv